Με αφετηρία το μοντέλο και το όραμα της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» για την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στην πρόληψη και την ποιότητα ζωής, το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας ήδη από τη σύσταση του επιδίωξε την ανάπτυξη του εθελοντισμού στις τοπικές κοινότητες.

Το σκεπτικό της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι πως για να υπάρχει αποτελεσματικότητα στα προγράμματα πρόληψης χρειάζεται η κάθε κοινότητα να λειτουργεί προληπτικά ανάλογα με τις ανάγκες της και τα δεδομένα που έχει. Αρχικά, χρειάζεται οι πολίτες της κάθε κοινότητας να ευαισθητοποιηθούν στην έννοια και τη φιλοσοφία της πρόληψης και να αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές στους διαφορετικούς ρόλους που έχουν. (ως γονείς, εκπαιδευτικοί, μέλη τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτοικοι μιας γειτονιάς κ.λπ). Έτσι η φιλοσοφία της πρόληψης, θα εκφράζεται μέσα από καθημερινές πρακτικές και σχέσεις ανθρώπων.

Η δημιουργία και η λειτουργία των εθελοντικών ομάδων καλύπτει την ανάγκη ανάπτυξης της παραπάνω φιλοσοφίας πιο οργανωμένα και πιο αποτελεσματικά. Έτσι περισσότεροι άνθρωποι αλλά και φορείς, θα μπορούν να κινητοποιούνται ώστε να δρουν προληπτικά. Η ύπαρξη εθελοντικής ομάδας σε διαφορετικούς δήμους, καλύπτει την ανάγκη του να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται παρεμβάσεις και προγράμματα πρόληψης, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Οι εθελοντές όντας σταθερά μέλη της κοινότητας εκφράζουν τις ανάγκες της στο πλαίσιο της ομάδας, με αποτέλεσμα οι δράσεις που υλοποιούνται να απαντούν σε άμεσα και πρακτικά ζητήματα των πολιτών. Παράλληλα και επειδή στις ομάδες εθελοντών σημασία δεν έχει μόνο το έργο αλλά και ο τρόπος που αυτό παράγεται, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση της διεργασίας της ομάδας προς όφελος της προσωπικής ανάπτυξης των μελών. Έτσι μέσα από αυτή την διαδικασία τα μέλη εντοπίζουν και έχουν την δυνατότητα να εξελίξουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στην καθημερινή τους ζωή και παράλληλα να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά μεταφέροντας μέσα από το δικό τους βίωμα την φιλοσοφία της πρόληψης.

Ας μην ξεχνάμε πως η πρόληψη χρειάζεται τη συμμετοχή όλων μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο σπίτι, στη γειτονιά, αλλά και την τοπική μας κοινότητα.

Δίκτυο εθελοντών Αχαΐας

Πρόκειται για ομάδες εθελοντών που λειτουργούν σε διαφορετικούς δήμους της Αχαΐας. Αυτή την χρονική στιγμή στις ομάδες που λειτουργούν σε Αίγιο, Ακράτα, Παραλία, Βραχναιΐκα και Καλάβρυτα, συμμετέχουν 60 περίπου μέλη. Τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης εκπαιδεύουν τους εθελοντές και υποστηρίζουν τις ομάδες αναλαμβάνοντας τον συντονισμό τους.

Η λειτουργία των ομάδων ξεκινά τον Σεπτέμβρη & ολοκληρώνεται τον Ιούνιο και σε αυτές συμμετέχουν ενήλικες κάτοικοι της εκάστοτε περιοχής ανεξαρτήτως επαγγελματικής ιδιότητας και κοινωνικού ρόλου. Οι ομάδες έχουν τακτικές συναντήσεις, περίπου 2 φορές τον μήνα, προκειμένου να σχεδιάσουν και να οργανώσουν τις δράσεις που πρόκειται να υλοποιήσουν.

Στόχος των ομάδων είναι η ανάπτυξη δράσεων πρόληψης & προαγωγής της υγείας των πολιτών. Τα πρώτα χρόνια οι δράσεις των ομάδων είχαν πιο αποσπασματικό χαρακτήρα και οι εθελοντές αναλάμβαναν κατά βάση υποστηρικτικό ρόλο. Σήμερα τα μέλη των ομάδων αναζητούν ενίσχυση και υποστήριξη προκειμένου να αναπτύξουν δράσεις που θα αποτελούν θεσμό για την κάθε περιοχή (π.χ. στέκι συνάντησης νέων και ενηλίκων) και που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Σε αυτή την κατεύθυνση οι ομάδες έχουν αναπτύξει μια σειρά από δράσεις όπως: εργαστήρια – συζητήσεις για γονείς, εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά & έφηβους, προβολές ταινιών, περίπατους σε διαδρομές της κάθε τοπικής κοινότητας, μουσικές βραδιές, συνεργασίες με τοπικούς φορείς κ.λπ.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να έρθετε σε επαφή με την ομάδα εθελοντών στην περιοχή μόνιμης κατοικίας σας, προκειμένου είτε να συμμετέχετε ως μέλη, είτε να ενημερώνεστε για τις δράσεις που η ομάδα προγραμματίζει.