Νέοι 18-25 ετών

Γιατί είναι σημαντική η πρόληψη στους νέους;

Κατά τη διάρκεια της ηλικίας 18 έως 25 ετών, οι νέοι βιώνουν τη σημαντική μετάβαση από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή που συνοδεύεται από μια σειρά αλλαγών τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Σε αυτή τη φάση οι νέοι συχνά βρίσκονται για πρώτη φορά μακριά από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον που μέχρι τώρα τους έδινε μια καθορισμένη δομή με σταθερότητα και ασφάλεια. Έρχονται σε επαφή με πολύ διαφορετικά ερεθίσματα και τρόπο ζωής που δεν μοιάζει με ότι μέχρι τώρα είχαν συνηθίσει, ενώ παράλληλα χρειάζεται για πρώτη φορά να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις που σχετίζονται με την καθημερινή επιβίωση. Επίσης, σε αυτή την ηλικία αρχίζουν να εδραιώνονται συμπεριφορές, στάσεις και απόψεις σχετικά με τη ζωή τους, τις συνήθειες και τους τρόπους που θα διαχειρίζονται τα μελλοντικά σημαντικά θέματα.

Για τους παραπάνω λόγους θεωρείται πολύ σημαντικό να δίνεται η ευκαιρία σε αυτή την ηλικιακή ομάδα για συμμετοχή σε ομάδες συνομηλίκων μέσα από τις οποίες εκπαιδεύονται και ενισχύονται σε λειτουργικούς και αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας. Αυτό ενδυναμώνει την ψυχοκοινωνική υγεία των νέων καθώς ενισχύονται οι προσωπικές τους και

οι κοινωνικές τους δεξιότητες. Παράλληλα στις ομάδες οι νέοι βρίσκουν ένα ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να δοκιμάσουν και να εκφράσουν διαφορετικές πλευρές του εαυτού τους, ανακαλύπτοντας έτσι και δημιουργώντας την προσωπικότητά τους. Έχει αποδειχθεί πως οι ενήλικες που κατά την περίοδο της πρώτης ενηλικίωσης είχαν βιώσει αντίστοιχες εμπειρίες, συνέχισαν να υποστηρίζουν τους υγιείςς τρόπους συνύπαρξης και επικοινωνίας και στην υπόλοιπη ζωή τους.