Προγράμματα πρόληψης στη σχολική κοινότητα

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας «Καλλίπολις» από την αρχή της λειτουργίας του (1998) έδωσε μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συμβάλλοντας με όσα μέσα διαθέτει στην υποστήριξη στον ρόλο τους υλοποιώντας μια σειρά από δράσεις όπως:

Α) Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Πρόκειται για σεμινάρια ή εργαστήρια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία του Νομού. Κάθε χρόνο στις αρχές του έτους ανακοινώνονται στον προγραμματισμό του Κέντρου Πρόληψης ειδικότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια και τα εργαστήρια που πρόκειται να λειτουργήσουν.

Στα σεμινάρια ή εργαστήρια, οι εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για θέματα που σχετίζονται με την εξάρτηση από ουσίες και συμπεριφορές και να εκπαιδευτούν στην εφαρμογή βιωματικών δραστηριοτήτων που ενισχύουν την ψυχική υγεία μέσα από εκπαιδευτικά υλικά εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας.

Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδεύσεις αφορούν τα παρακάτω:

  • Εκπαιδευτικό υλικό «Εγώ & Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί», ένα πρόγραμμα που στόχο έχει την ενίσχυση των προσωπικών & κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών δημοτικού, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το ΙΕΠ.
  • Πρόγραμμα την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου
  • Πρόγραμμα για την πρόληψη των νόμιμων εξαρτησιογόνων ουσιών (κάπνισμα-αλκοόλ)

Β) Ομάδες Ενδυνάμωσης & Υποστήριξης

Οι ομάδες ενδυνάμωσης αποτελούνται από έναν κύκλο συναντήσεων μιας σταθερής ομάδας για εκπαιδευτικούς (νηπιαγωγούς και δασκάλους). Οι συναντήσεις των ομάδων συνήθως  γίνονται σε εβδομαδιαία βάση, με διάρκεια κάθε συνάντησης τις δύο ώρες.

Στις ομάδες δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να:

  • εμψυχωθούν και να ενδυναμωθούν στο ρόλο τους
  • ανταλλάξουν εμπειρίες με συναδέλφους που βιώνουν κοινές ανησυχίες
  • ευαισθητοποιηθούν για το δικό τους ρόλο στην πρόληψη των εξαρτήσεων

Γ) Ατομικές εποπτικές συναντήσεις

Πρόκειται για ατομικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς για υποστήριξη στο ρόλο τους καθώς και στην εφαρμογή δραστηριοτήτων και προγραμμάτων πρόληψης στην τάξη.