Προγράμματα πρόληψης στη σχολική κοινότητα

Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόκειται για βραχείες παρεμβάσεις σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, οι οποίες πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου ή με επίσκεψη των μαθητών και του υπεύθυνου εκπαιδευτικού στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένα επιστημονικά στελέχη του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, προσαρμόζοντας την θεματολογία στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών αλλά και της τάξης.

Οι στόχοι των παρεμβάσεων στους μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι:

  • να αναγνωρίσουν τις επιρροές που δέχονται από το περιβάλλον τους σχετικά με απόψεις, αντιλήψεις και στάσεις που σχετίζονται με την χρήση ουσιών
  • να κατανοήσουν τα συναισθήματα που βιώνουν σε περιπτώσεις πίεσης από τους συνομηλίκους και την παρέα σε ότι αφορά τον πειραματισμό με την χρήση ουσιών
  • να ενδυναμωθούν στη λήψη απόφασης και την σημασία του να υπερασπίζονται την προσωπική τους στάση
  • να έχουν την εμπειρία ενός βιωματικού τρόπου δουλειάς και να αναγνωρίσουν τα οφέλη της ανταλλαγής των απόψεων και των εμπειριών τους

Ο τρόπος που υλοποιείται η παρέμβαση είναι βιωματικός, συμπεριλαμβάνει ασκήσεις από διάφορες επιστημονικές προσεγγίσεις όπως το παίξιμο ρόλων, δουλειά σε υποομάδες και δυάδες, προβολή υλικού και διαφανειών που αφορούν τις συνέπειες της χρήσης ουσιών, ανάλυση case study, κ.λπ.. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας με τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς των τάξεων και περιλαμβάνουν ενότητες από κατάλληλα και εγκεκριμένα εκπαιδευτικά υλικά.