Προγράμματα πρόληψης για την οικογένεια

Εργαστήρια για όλη την οικογένεια

«Εγώ & Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί»

Οι απαιτήσεις της οικογενειακής ζωής και τα πιεστικά ωράρια γονιών και παιδιών καθιστούν πολλές φορές δύσκολη την ουσιαστική επικοινωνία και την ύπαρξη κοινού χρόνου για όλη την οικογένεια.

Τα εργαστήρια «Εγώ & Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί» έχουν ως βασικό σκοπό την ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και την ανάδειξη της σημαντικότητας του κοινού ποιοτικού χρόνου για αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών. Παιδιά και γονείς, έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να προβληματιστούν, να συζητήσουν για θέματα που τους απασχολούν στη καθημερινότητα και να παίξουν μαζί. Ο κοινός χρόνος που θα τους δοθεί και η συμμετοχή στις βιωματικές διεργασίες των εργαστηρίων, θα αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας μεταξύ τους και ενός οικογενειακού συμβολαίου με απώτερο σκοπό  την ενδυνάμωση των σχέσεων μέσα στην οικογένεια.

Πιο συγκεκριμένα, τα εργαστήρια στοχεύουν:

  • Στη διαμόρφωση ενός κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια που θα επιτρέπει σε όλα τα μέλη της, την έκφραση απόψεων, σκέψεων και συναισθημάτων.
  • Στη διαμόρφωση ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των μελών που την απαρτίζουν και ενός οικογενειακού συμβολαίου με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων μέσα στην οικογένεια.
  • Στην ανάδειξη των παραγόντων που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της οικογένειας και την υιοθέτηση στάσεων, αξιών και συμπεριφορών που τους αντιπροσωπεύουν.

Η ανάγκη για την υλοποίηση της συγκεκριμένης παρέμβασης προέκυψε έπειτα από την προσπάθεια των εθελοντικών ομάδων του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας, να συνδεθούν με την τοπική κοινότητα στην οποία  δραστηριοποιούνται και να συνεργαστούν με τα Δημοτικά σχολεία της περιοχής και άλλους φορείς της περιοχής.

Τα Εργαστήρια για γονείς και παιδιά σε συνεργασία με τα Δημοτικά Σχολεία ξεκίνησαν το 2017 από την Εθελοντική ομάδα «Αναβαθμός» Παραλίας – Βραχναιΐκων με πολύ θετικά αποτελέσματα και αξιολόγηση από τους γονείς και τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτά. Τα Εργαστήρια συνεχίστηκαν τον επόμενο χρόνο και από την Εθελοντική ομάδα «Διέξοδος» Αιγίου με την ίδια θετική ανταπόκριση στην περιοχή του Αιγίου. Πλέον, πρόκειται για μια παρέμβαση που έχει θεσμοθετηθεί στις δυο τοπικές κοινότητες και η οποία υλοποιείται από τις εθελοντικές ομάδες του Κέντρου Πρόληψης με την υποστήριξη και την εποπτεία της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας.

 

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε γονείς με παιδιά ηλικίας 7-12 ετών, συμμετέχουν σε αυτά τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους, με την προϋπόθεση της συμμετοχής τουλάχιστον 2 μελών από κάθε οικογένεια και με απαραίτητη τη δήλωση συμμετοχής. Τα εργαστήρια μπορεί να υλοποιηθούν σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων ή /και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων κάθε σχολικής κοινότητας ή σε συνεργασία με τοπικούς φορείς (εκπολιτιστικούς, κοινωνικούς φορείς, δημοτικές υπηρεσίες κλπ) στο χώρο του εκάστοτε σχολείου ή να φιλοξενηθούν σε κάποιον άλλο χώρο της κοινότητας ή και στο στέκι των εθελοντικών ομάδων.

Η παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός ή και περισσότερων εργαστηρίων, διάρκειας 2 ωρών το καθένα.

Τα εργαστήρια βασίζονται στη βιωματική εκπαίδευση και την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, γονείς και παιδιά εργάζονται ατομικά ή ανά οικογένειες  μοιραζόμενοι τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις εμπειρίες τους με τους υπόλοιπους στην ολομέλεια του κύκλου. Ανάλογα με την ενότητα της κάθε συνάντησης αξιοποιούνται βιωματικές δραστηριότητες και εκφραστικά μέσα που έχουν δοκιμαστεί και έχουν αξιολογηθεί θετικά. Ενδεικτικά, κάποια από αυτά είναι τα παιχνίδια ρόλων, τα εικαστικά, η κίνηση, η δραματοποίηση, η αξιοποίηση της μουσικής, των παραμυθιών, οι δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης κλπ..

Το περιεχόμενο των εργαστηρίων βασίζεται στο πρόγραμμα ψυχικής υγείας για παιδιά δημοτικού «Εγώ & Εσύ.. Δυναμώνουμε Μαζί!», το οποίο είναι σχεδιασμένο από την Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας, έχει ως στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών μέσα από την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη και είναι εγκεκριμένο από το ΙΕΠ ((αρ. πρωτ.219604/2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ).

Η θεματολογία των εργαστηρίων είναι:

  • Επικοινωνία
  • Αυτοεκτίμηση
  • Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων
  • Διαχείριση συγκρούσεων
  • Το διαδίκτυο στη Ζωή μας