Προγράμματα πρόληψης για την οικογένεια

Σεμινάριο για ζευγάρια

Είναι κοινά αποδεκτό πια σήμερα ότι η ποιότητα της συντροφικής σχέσης επηρεάζει με καθοριστικό τρόπο την ψυχική υγεία των αντρών αλλά και των γυναικών. Η Susan Johnson, δημιουργός της συγκινησιακά εστιασμένης θεραπείας ζεύγους αναφέρει χαρακτηριστικά στο βιβλίο της Δημιουργώντας Σύνδεση: «Μια δυνατή σχέση αγάπης ενισχύει συνάμα την ατομική ανάπτυξη και αυτοπραγμάτωση και συνδέεται με μια συνεκτική θετική αίσθηση εαυτού» και συνεχίζοντας σημειώνει: «Η απομόνωση είναι για τους ανθρώπους πιο επικίνδυνη και από το κάπνισμα και το να εμπιστευόμαστε τους άλλους έχει θετική επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστημα αποτρέποντας συγκεκριμένες βλαβερές συνέπειες γήρανσης».

Επιπλέον και σε ότι αφορά τα παιδιά, η κλινική εμπειρία αλλά και η βιβλιογραφία αναγνωρίζει τον σημαντικό βαθμό στον οποίο προβλήματα που εκφράζονται μέσα από συγκεκριμένες συμπεριφορές των παιδιών συνδέονται με την ποιότητα της συντροφικής σχέσης.

Το σεμινάριο για ζευγάρια «Φροντίζουμε την συντροφική μας σχέση» είναι ένα πρόγραμμα βραχείας διάρκειας που απευθύνεται σε ζευγάρια με ή χωρίς παιδιά. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε να διαμορφώνεται το 2014 από τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας Καλλίπολις και είναι αποτέλεσμα σχετικών εκπαιδεύσεων στο πεδίο αλλά της πολυετούς εμπειρίας στην λειτουργία ομάδων γονέων στην Αχαΐα.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το σεμινάριο για ζευγάρια δεν είναι θεραπεία ζεύγους. Κατά συνέπεια ζευγάρια που αντιμετωπίζουν αυτόν τον καιρό ή και για χρόνια συγκεκριμένες δυσκολίες, δεν θα πάρουν την βοήθεια που έχουν ανάγκη μέσα από την συμμετοχή τους στην ομάδα. Για αυτά τα ζευγάρια προτείνεται ατομική συνάντηση στο Κέντρο Πρόληψης, με βασικό στόχο την αναγνώριση της δυσκολίας και την αναζήτηση της κατάλληλης βοήθειας.

Στην διάρκεια των έξι συναντήσεων του προγράμματος «Φροντίζουμε τη συντροφική μας σχέση» αναπτύσσονται θέματα που αφορούν: το ζευγάρι στον κύκλο ζωής της οικογένειας, τη δυναμική της συντροφικής σχέσης, τις παγίδες επικοινωνίας στο ζευγάρι, την αυτονομία & την  συντροφικότητα, τις δυσκολίες ως προκλήσεις στη συντροφική σχέση και τα όνειρά για το μέλλον της σχέσης ως αποθέματα για την βελτίωση της σχέσης μας σήμερα.

Για να προκύψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο όφελος για τους συμμετέχοντες ο τρόπος δουλειάς κατά την διάρκεια του σεμιναρίου γίνεται σε πολλαπλά επίπεδα που αφορούν: το ζευγάρι, τα άλλα ομόφυλα άτομα, τους άλλους άντρες ή γυναίκες και τα άλλα ζευγάρια.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι παρουσία και των δυο συντρόφων κατά την διάρκεια των συναντήσεων.

Ας μην ξεχνάμε πως το σημαντικότερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά μας, στον / στην σύντροφό μας, αλλά και στον εαυτό μας είναι να φροντίσουμε την συντροφική μας σχέση!