Προγράμματα πρόληψης για την οικογένεια

Ανοιχτές συζητήσεις για γονείς

Στις ανοιχτές συζητήσεις αλλά και τα εργαστήρια για γονείς δίνεται η δυνατότητα προσέγγισης ενός συγκεκριμένου θέματος και παροχής έγκυρης ενημέρωσης στους γονείς. Παράλληλα οι συζητήσεις & τα εργαστήρια είναι ένας ακόμα τρόπος ώστε να διατηρείται ανοιχτή η επικοινωνία και η σύνδεση του Κέντρου Πρόληψης με τους γονείς. Έτσι λοιπόν οι συζητήσεις και τα εργαστήρια μπορούν να υλοποιηθούν στον χώρο των σχολείων ύστερα από αίτημα του Διευθυντή, του Συλλόγου Διδασκόντων ή /και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Επιπλέον συζητήσεις για γονείς & εργαστήρια μπορούν να διοργανωθούν σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικά σωματεία κ.λπ..

Τα θέματα που προσεγγίζονται αφορούν το μεγάλωμα των παιδιών (επικοινωνία, όρια, συναισθήματα κ.λπ.) αλλά και θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη της εξάρτησης από ουσίες (νόμιμες και παράνομες) αλλά και συμπεριφορές (διαδίκτυο).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.