Προγράμματα πρόληψης στη σχολική κοινότητα

Μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόκειται για προγράμματα που πραγματοποιούνται, εντός σχολικού ωραρίου, από τα επιστημονικά στελέχη, είτε στο χώρο του σχολείου είτε με επίσκεψη των μαθητών στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης. Τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με την/τον εκπαιδευτικό της τάξης και η διάρκεια τους συνήθως είναι από 2 έως 4 διδακτικές ώρες. Η θεματολογία διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε τάξης. Ορισμένα προγράμματα είναι και τα ακόλουθα:

Α) Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου

Σκοπός της παρέμβασης είναι οι μαθητές να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης του διαδικτύου, να κατανοήσουν την έννοια της υπερβολικής ενασχόλησης με το διαδίκτυο, να εκπαιδευτούν στην ασφαλή πλοήγηση του διαδικτύου και στην προστασία τους από τους πιθανούς κινδύνους του και να κατανοήσουν πως μπορούν να διαχειριστούν δύσκολες συμπεριφορές και φαινόμενα στο διαδίκτυο μέσω της σωστής συνεργασίας με τους ενήλικες (γονείς και εκπαιδευτικοί).

Β) Ευαισθητοποίηση-πρόληψη των νόμιμων εξαρτησιογόνων ουσιών, καπνός και αλκοόλ.

Σκοπός της παρέμβασης είναι οι μαθητές να ενημερωθούν για την έννοια της εξάρτησης και τις νόμιμες εξαρτησιογόνες ουσίες, να προβληματιστούν για τα αίτια της χρήσης, να ενημερωθούν για τους παράγοντες που μπορούν να τους προστατεύσουν από τη χρήση ουσιών και ειδικότερα να δοθεί έμφαση στη σημασία και στην αξία της προσωπικής επιλογής, ως έναν από τους σημαντικότερους προστατευτικούς παράγοντες.

 

Γ) Ενίσχυση Προσωπικών & Κοινωνικών Δεξιοτήτων μέσα από εφαρμογή ενοτήτων του Προγράμματος «Εγώ &Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί»