Νέοι 18-25 ετών

Ομάδες νέων

Ομάδα Ενδυνάμωσης και Κοινωνικής Δραστηριοποίησης: «Create Yourself-Create Your Frame»

Οι συναντήσεις της ομάδας είναι εβδομαδιαίες, έχουν διάρκεια περίπου δύο ώρες και συντονίζονται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας – επιστημονικά στελέχη του Κέντρου Πρόληψης με πολυετή εμπειρία στην εμψύχωση νέων.

Στην ομάδα μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε νέος ή νέα, ηλικίας 18-25 ετών που έχει τη διάθεση να συναντηθεί με συνομήλικους, να εκφραστεί με δημιουργικούς τρόπους, να επικοινωνήσει και να δραστηριοποιηθεί κοινωνικά σε θέματα που τον/την ενδιαφέρουν. 

Το σκεπτικό που εκφράζει τη λειτουργία της ομάδας υπάρχει στη φράση του Bernard Shaw, «Life isn’t about Finding Yourself, Life is about Creating Yourself», που σημαίνει ότι σκοπός στη ζωή δεν είναι να βρεις τον εαυτό σου, αλλά να τον δημιουργήσεις. Σκοπός λοιπόν της ομάδας είναι να ενισχυθούν οι νέοι στο να δημιουργήσουν το δικό τους μοναδικό και αυθεντικό εαυτό που θα εκφράζει κυρίως τους ίδιους, δίνοντας μέσα από το παράδειγμά τους, το μήνυμα πως ο καθένας μας δημιουργώντας τον εαυτό του, δημιουργεί και το περιβάλλον που τον εκφράζει. 

Ειδικότερα,  οι στόχοι και το περιεχόμενο των συναντήσεων σχετίζονται με:

  • την αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων
  • την ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας
  • την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των νέων
  • τη δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης και οικειότητας στην ομάδα
  • την ενίσχυση των δεξιοτήτων συνεργασίας
  • την αναγνώριση των επιρροών και την εκπαίδευση στη λήψη αποφάσεων
  • τη βελτίωση των σχέσεων τους με τους σημαντικούς άλλους (οικογένεια, φίλοι κ.λπ.)
  • την κοινωνική δραστηριοποίηση

Η λειτουργία της ομάδας βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση κατά την οποία ενισχύεται η ενεργητική συμμετοχή των μελών και η ανακάλυψη της γνώσης στηρίζεται στη διεργασία της ομάδας. Έτσι, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάζουν ιδέες και πληροφορίες και να βιώνουν τα όσα λέγονται. Ο σχεδιασμός του περιεχομένου των συναντήσεων βασίζεται σε αρχές και εργαλεία της Συστημικής Προσέγγισης, της Εκφραστικής Εικαστικής Ψυχοθεραπείας και του Θεατρικού Παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή, χρησιμοποιούνται εργαλεία όπως η δουλειά σε υποομάδες, οι ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης και επικοινωνίας, η δημιουργική έκφραση και η αξιοποίηση καλλιτεχνικών μέσων (εικαστικά, μουσική, κίνηση κ.λπ.).

Όποιος ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή στην ομάδα ή να μάθει περισσότερες πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα του Κέντρου Πρόληψης 2610 226948 ή 2610623290 ή στο email:  kpachaia@pat.forthnet.gr