Άλλες υπηρεσίες

Πρακτική άσκηση φοιτητών

Το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας, αποτελεί πλαίσιο πρακτικής άσκησης για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στο χώρο της πρόληψης των εξαρτήσεων και της προαγωγής της ψυχικής υγείας. Από το 1998 μέχρι και σήμερα, το Κέντρο Πρόληψης αποτελεί ένα από τα πλαίσια πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Α.Τ.Ε.Ι Πάτρας και οι φοιτητές πραγματοποιούν είτε την εργαστηριακή πρακτική άσκηση (Β΄ και Γ΄ έτος) είτε την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση (Δ΄ έτος).

Τα τελευταία χρόνια, το Κέντρο Πρόληψης είναι εγγεγραμμένο στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και συνεργάζεται σε επίπεδο πρακτικής άσκησης και με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών (Παιδαγωγικό Τμήμα), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής), University of Coventry (Τμήμα Ψυχολογίας).

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι οι φοιτητές να καταρτιστούν κατάλληλα στην πρόληψη των εξαρτήσεων, να κατανοήσουν τη φιλοσοφία, τους στόχους και την μεθοδολογία του έργου του Κέντρου Πρόληψης και να αποκτήσουν εμπειρία μέσα από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα.

Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα:

  • Να γνωρίσουν την λειτουργία του συγκεκριμένου πλαισίου (οργανωτική δομή, κανονισμό λειτουργίας).
  • Να συμμετέχουν στις βασικές δράσεις του Κέντρου Πρόληψης, όπως προγράμματα σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βιωματικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς, ενημερωτικές συναντήσεις και εργαστήρια σε γονείς, ομάδες νέων και εθελοντών, ομιλίες & εκδηλώσεις στην κοινότητα.
  • Να κατανοήσουν τον ρόλο του συντονιστή και εμψυχωτή ομάδας.
  • Να εμβαθύνουν σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης μιας παρέμβασης πρωτογενούς πρόληψης.
  • Να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε σχέση με το αντικείμενο έργου, στο οποίο έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα.
  • Να εξοικειωθούν με το επαγγελματικό πλαίσιο της κάθε ειδικότητας (Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο, Διοικητικό στέλεχος κ.α.) στον τομέα της πρόληψης των εξαρτήσεων.
  • Να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο έργου.
  • Να αξιολογήσουν τη διάθεση, το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους στα θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων.
  • Να έχουν διαρκή εποπτεία και υποστήριξη από επιστημονικό στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης.