Λίγα λόγια για μας

Ταυτότητα Κέντρου Πρόληψης

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αχαΐας Καλλίπολις, είναι ένα από τα 75 Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούν στην  Επικράτεια και είναι οι εγκεκριμένοι οργανισμοί για την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών (αρ. 61 του ν.3459/2006 & αρ. 60 του ν. 4139/2013).

Το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας, συστάθηκε το 1998 και λειτουργεί με τη μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (Ν.3966/2011) με τη συμμετοχή των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, σε συνεργασία αλλά και με την εποπτεία του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

 

Ειδικότερα φορείς – μέλη της Αστικής Εταιρείας είναι: η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Πατρέων, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, ο Δήμος Αιγιαλείας, ο Δήμος Καλαβρύτων, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΔ), η Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ, ο Ιατρικός Σύλλογος και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Καθοριστικό ρόλο στην ίδρυσή του είχε η Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ, η Νομαρχία Αχαΐας και ο Δήμος Πατρέων.

Η χρηματοδότηση της λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης πραγματοποιείται από τo Υπουργείo Υγείας, το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τους φορείς – μέλη της Αστικής Εταιρείας ενώ ο ΟΚΑΝΑ έχει την επιστημονική ευθύνη και εποπτεία του έργου του.

Το έργο του Κέντρου Πρόληψης, όπως προσδιορίζεται από τους καταστατικούς σκοπούς του, ταυτίζεται με την ανάπτυξη, τη στήριξη και την επέκταση δράσεων και προγραμμάτων πρόληψης στην εδαφική περιφέρεια του Νομού Αχαΐας. Ειδικότερα σκοπός του είναι η πρόληψη κάθε μορφής εξάρτησης τόσο από ουσίες (καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά)  όσο και από συμπεριφορές (τζόγος, διαδίκτυο) αλλά και των άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή παρεμβάσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης αλλά και υποστήριξης των ενηλίκων ώστε να αναπτύξουν πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ενίσχυση των δεσμών και των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα στην κοινότητα που ζουν και αναπτύσσονται. Πρόκειται για συστηματικές, δομημένες δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της αγωγής υγείας και στοχεύουν στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων και την αντιμετώπιση των επιβαρυντικών παραγόντων που συνδέονται με τη χρήση ουσιών. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν τόσο το άτομο όσο και το περιβάλλον στο οποίο ζει και αναπτύσσεται το παιδί και ο έφηβος. Οι παρεμβάσεις απευθύνονται σε παιδιά, νέους, εκπαιδευτικούς, γονείς, εθελοντές, επαγγελματίες υγείας και μέλη της ευρύτερης κοινότητας.

To Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής: Πρόεδρος: εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αντιπρόεδρος: εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων, Γραμματέας: εκπρόσωπος της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ», Μέλη: εκπρόσωποι των Δήμων Αιγιαλείας, Καλαβρύτων και Δυτικής Αχαΐας καθώς και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων.

 

Το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας στελεχώνεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς με εξειδικευμένη εκπαίδευση και μακροχρόνια εμπειρία στην πρόληψη καθώς και από διοικητικό στέλεχος.

Επικοινωνία