Έφηβοι

Εργαστήρια για έφηβους

Εργαστήρια ευαισθητοποίησης και εμψύχωσης εφήβων 

Πρόκειται για συναντήσεις διάρκειας 2 ½ ωρών περίπου οι οποίες έχουν ως στόχο:

  • την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή των εφήβων για συγκεκριμένα ζητήματα που τους απασχολούν σε αυτή τη φάση ζωής όπως ο εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κ.λπ. 
  • τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, την ψυχαγωγία και την αλληλεπίδραση με άλλους συνομήλικους

Τα θεματικά εργαστήρια έχουν βιωματικό χαρακτήρα και κατά τη διάρκεια τους οι έφηβοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις σκέψεις, τους προβληματισμούς τους, να ανταλλάξουν απόψεις και να λάβουν έγκυρες πληροφορίες. Στόχος είναι να ενισχυθούν στη διαμόρφωση υγιών στάσεων και συμπεριφορών, καθώς και στην λήψη αποφάσεων για ζητήματα που τους απασχολούν.  

Στα εργαστήρια που στοχεύουν στην δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και στην ψυχαγωγία αξιοποιούνται συνήθως ως μέσο ταινίες καθώς και επιτραπέζια παιχνίδια. Οι ταινίες προσφέρουν κατάλληλα ερεθίσματα για την ανταλλαγή σκέψεων και προβληματισμών για θέματα που απασχολούν τους έφηβους όπως για παράδειγμα οι σχέσεις με τους γονείς ή τους συνομηλίκους, οι επιλογές ζωής κ.λπ.. Μέσα από τη συζήτηση που ακολουθεί μετά την προβολή της ταινίας δίνεται η δυνατότητα να διευρύνουν τη σκέψη τους και να αναδείξουν εναλλακτικές αντιμετώπισης και διαχείρισης των διάφορων καταστάσεων.

Τα επιτραπέζια παιχνίδια που αξιοποιούνται στα εργαστήρια έχουν δημιουργηθεί από ομάδες εφήβων του Κέντρου Πρόληψης τα προηγούμενα χρόνια. Στόχος είναι ο προβληματισμός, η ανταλλαγή απόψεων και η ευαισθητοποίηση για διάφορα θέματα που απασχολούν τους έφηβους μέσα από έναν παιγνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο.