Τα τελευταία χρόνια στο Νομό Αχαΐας λειτουργούν σταθερά και δραστηριοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου δύο εθελοντικές ομάδες. Ειδικότερα, η εθελοντική ομάδα «Διέξοδος» η οποία δραστηριοποιείται στο Δήμο Αιγιαλείας https://www.facebook.com/OmadaDIEXODOS/?epa=SEARCH_BOX και η εθελοντική ομάδα «Αναβαθμός», η οποία δραστηριοποιείται στις δημοτικές ενότητες Βραχναιίκων και Παραλίας Πατρών https://www.facebook.com/anavathmos/ 

Στις ομάδες συμμετέχουν πολίτες με διάφορες ιδιότητες γονείς, εκπαιδευτικοί, μέλη συλλόγων, επαγγελματίες υγείας, συνταξιούχοι κ.λπ. Η λειτουργία των ομάδων ξεκινάει κάθε Σεπτέμβρη, ολοκληρώνεται τον Ιούνιο και λειτουργούν σε σταθερή βάση με τακτικές συναντήσεις 2 φορές το μήνα, καθώς και έκτακτες συναντήσεις ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Οι ομάδες συντονίζονται και εποπτεύονται από στελέχη του Κέντρου Πρόληψης ή συντονίζονται από εκπαιδευμένους εθελοντές με μακροχρόνια εμπειρία. Η λειτουργία των ομάδων βασίζεται στη θεωρία των συστημάτων και το ψυχοκοινωνικό μοντέλο, σύμφωνα με τα οποία η αλλαγή της γνώσης, στάσης και συμπεριφοράς επιτυγχάνεται μέσα από την συνεξέλιξη του ατόμου και των ομάδων στις οποίες συμμετέχει. 

Η συνεχής εκπαίδευση, εμψύχωση και ανατροφοδότηση των εθελοντικών ομάδων, η διασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στο δίνω & παίρνω, η ομαλή και συμπληρωματική συνύπαρξη ειδικών και εθελοντών αποτελούν βασική προτεραιότητα για το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας όλα αυτά τα χρόνια. 

Το έργο των εθελοντών προσδιορίζεται συνεκτιμώντας τις ανάγκες της κοινότητας, αλλά και τις ιδιαίτερες δεξιότητες και ικανότητές των μελών της ομάδας. Με την υποστήριξη του Κέντρου Πρόληψης σχεδιάζονται και υλοποιούνται συνήθως δράσεις για όλη την οικογένεια αλλά και για την ευρύτερη κοινότητα με στόχο:

  • να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας
  • να ενημερώσουν τους γονείς της περιοχής για θέματα που αφορούν την υγιή ανάπτυξη των παιδιών τους
  • να βελτιώσουν και να ενδυναμώσουν τις ανθρώπινες σχέσεις 
  • να ενισχύσουν τις προσωπικές & κοινωνικές δεξιότητες παιδιών και εφήβων

Οι ομάδες λειτουργούν με την υποστήριξη του Δήμου Αιγιάλειας και του Δήμου Πατρέων καθώς τους παρέχουν δημοτικά κτίρια για την λειτουργία και τη φιλοξενία των δράσεων, καλύπτουν μέρος των λειτουργικών εξόδων και υπηρεσίες του Δήμου συνεργάζονται με τις ομάδες στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων. 

Η δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των δύο εθελοντικών ομάδων αποτελεί βασική προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό πραγματοποιούνται συναντήσεις ολομέλειας των εθελοντών που στοχεύουν στην εκπαίδευση, το μοίρασμα, στην ανατροφοδότηση και στην εμψύχωσή τους.