Παιδιά

Ομάδα παιδιών 10-12 ετών
Στο Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις» υλοποιούνται ομάδες παιδιών ηλικίας 10-12 ετών, στις οποίες κύριος στόχος είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών μέσα από την κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη.
Ο βασικός σκοπός των ομάδων είναι η ενίσχυση της προσωπικότητας, των κοινωνικών δεξιοτήτων και διαπροσωπικών σχέσεων των παιδιών, ώστε να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, χωρίς να καταφεύγουν σε συμπεριφορές που βλάπτουν την σωματική και ψυχική τους υγεία. Επιμέρους στόχοι των ομάδων είναι τα παιδιά να μπουν σε μια διαδικασία διερεύνησης του εαυτού τους (δεξιότητες, ικανότητες, δυνατότητες και αδυναμίες) οριοθέτησης των σχέσεων τους με τους άλλους (τρόποι επικοινωνίας, ενίσχυση της προσωπικής επιλογής) και υιοθέτησης στάσεων, αξιών και συμπεριφορών που τους αντιπροσωπεύουν. Ενισχύεται, η επικοινωνία και η συνεργασία των παιδιών προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες ασφάλειας, οικειότητας και εμπιστοσύνης που θα επιτρέπουν σε όλους την έκφραση απόψεων, σκέψεων και συναισθημάτων.
Οι ομάδες παιδιών 10- 12 ετών, υλοποιούνται βασιζόμενες στον βιωματικό τρόπο μάθησης.
Η βιωματική μάθηση είναι μια κυκλική διεργασία κατά την οποία τα παιδιά:
– Δρουν: συμμετέχουν σε μια εμπειρία
– Στοχάζονται: σκέφτονται σχετικά με την εμπειρία
– Μαθαίνουν: σχηματίζουν νέες ιδέες βασιζόμενοι σε αυτούς τους στοχασμούς
– Εφαρμόζουν: δοκιμάζουν τις νέες ιδέες σε διαφορετικές συνθήκες ξεκινώντας τον
κύκλο ξανά.
Επομένως, αξιοποιούνται βιωματικές τεχνικές και εκφραστικά μέσα που έχουν δοκιμαστεί στην πράξη και έχουν αξιολογηθεί θετικά. Ενδεικτικά κάποια από αυτά είναι:
– Παραγωγή και χρήση οπτικοακουστικών μέσων
– Βιωματικές αναπαραστάσεις και παιχνίδια
– Τεχνικές λόγου (ημερολόγιο, αφήγηση ιστοριών, δημιουργική γραφή)
– Δραστηριότητες εικαστικής δημιουργίας
– Παιχνίδι ρόλων και θεατρική δημιουργία
Στο πλαίσιο μιας ολιστικής παρέμβασης, πραγματοποιούνται παράλληλα και εργαστήρια με τους γονείς των παιδιών. Είναι χρήσιμο να εξηγηθεί πλήρως στους γονείς ο σκοπός, οι στόχοι αλλά και το ακριβές περιεχόμενο της ομάδας παιδιών. Στόχος των εργαστηρίων αυτών, είναι οι γονείς να έχουν επικουρικό ρόλο στη διαδικασία και να αποκομίσουν τα εξής οφέλη:
– Να συναναστρέφονται περισσότερο τα παιδιά τους
– Να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την καθημερινότητά τους
– Να κατανοούν τις αδυναμίες και τις ικανότητές τους
– Να εμπλουτίζουν τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων

– Να βελτιώνουν την επικοινωνία με το παιδί τους
– Να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των παιδιών
– Να θέτουν ξεκάθαρα και σαφή όρια στα παιδιά
Εργαστήρια για παιδιά
Πρόκειται για συναντήσεις διάρκειας 2 – 3 ωρών οι οποίες έχουν ως στόχο:
– Την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα που τα απασχολούν σε αυτή τη φάση της ζωής τους όπως η χρήση του διαδικτύου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.
– Την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και την ψυχαγωγία των παιδιών
Τα εργαστήρια παιδιών βασίζονται στον βιωματικό τρόπο μάθησης. Τα παιδιά αλληλεπιδρούν και δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους. Στόχος είναι η υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών του παιδιού, στο μονοπάτι της ζωής.