Προγράμματα Πρόληψης για Εκπαιδευτικούς Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης

Ο ρόλος του σχολείου

Το σχολείο αποτελεί έναν σημαντικό χώρο, στον οποίο ο νέος άνθρωπος μαθαίνει να επικοινωνεί, να γνωρίζει τον εαυτό του, να κάνει σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, να αναγνωρίζει και να εκφράζει τα συναισθήματα του. Πρόληψη για μας σημαίνει δημιουργία θετικών συνθηκών στο σχολείο, την οικογένεια αλλά και την κοινωνία, με τρόπο ώστε να προάγεται η ποιότητα ζωής.

 

Προγράμματα πρόληψης για εκπαιδευτικούς

       Το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση μιας ώριμης και πιο λειτουργικής προσωπικότητας των μαθητών, σχεδιάζει και υλοποιεί κάθε χρόνο προγράμματα που απευθύνονται σε Εκπαιδευτικούς Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα πρόληψης για εκπαιδευτικούς είναι:
Βιωματικά Σεμινάρια για τη δυναμική της ομάδας
Βιωματικά Σεμινάρια για θέματα εξαρτήσεων
Υποστήριξη εκπαιδευτικών

Τα προγράμματα αυτά δίνουν την δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς:

  • να βιώσουν το όφελος από τη συμμετοχή τους σε ομάδες και να «χτίσουν» γέφυρες επικοινωνίας με ανθρώπους με τους οποίους έχουν κοινά ερεθίσματα, ενδιαφέροντα, προβληματισμούς και ανησυχίες
  • να αναζητήσουν καινούργιες εμπειρίες, λύσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα που τους απασχολούν, να δώσουν και να πάρουν στήριξη
  • να δοκιμάσουν νέους τρόπους προσέγγισης του μαθήματος καθημερινά μέσα στη τάξη
  • να ενημερωθούν για θέματα που σχετίζονται με την εξάρτηση από ουσίες και συμπεριφορές
  • να προβληματιστούν για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ίδιοι στην πρόληψη των εξαρτήσεων είτε μέσα από το ρόλο του εκπαιδευτικού/παιδαγωγού είτε του ενεργού πολίτη μεταδίδοντας το δικό τους βίωμα σε όλους τους χώρους που ζουν και κινούνται
  • να εκπαιδευτούν στην εφαρμογή συγκεκριμένων εκπαιδευτικών υλικών που έχει δημιουργήσει η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης (Αγγίζοντας τον κύκλο, Αξιοποίηση των σχολικών εκδρομών στην πρόληψη των εξαρτήσεων, Εκπαιδεύοντας τους πολίτες του @ύριο, Ομαλή μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο κ.λπ.) ή στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών υλικών άλλων φορέων όπως Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού (ΚΕΘΕΑ-TACADE), Συζητήσεις Εφήβων, Στηρίζομαι στα Πόδια μου (ΕΠΙΨΥ) κ.λπ.
  • να συνεργαστούν με τα στελέχη πρόληψης στην υλοποίηση συγκεκριμένων ενοτήτων, στα πλαίσια ολοκληρωμένου προγράμματος που εφαρμόζουν οι ίδιοι στους μαθητές τους.