«Εγώ & Εσύ…Δυναμώνουμε μαζί», Βιωματικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς Π.Ε. Αχαΐας

 Στο Σεμινάριο, οι Εκπαιδευτικοί Π.Ε. Αχαΐας θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να υποστηριχθούν στην εφαρμογή δραστηριοτήτων από το εκπαιδευτικό υλικό «Εγώ & Εσύ… Δυναμώνουμε Μαζί». Πρόκειται για εγκεκριμένο υλικό από το ΙΕΠ που αφορά την ενίσχυση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, το οποίο έχει ενταχθεί στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+», στις ενότητες Ψυχική…