«Ξανασυναντιόμαστε @λλιώς» με τους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια ιδιαίτερα εποικοδομητική και ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα στο Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΕΚΕΣ καθώς  και με το τμήμα Αγωγής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας. Γεγονός που έχει συμβάλει στη μεγαλύτερη κατανόηση των αναγκών της σχολικής κοινότητας και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση. Πιο συγκεκριμένα, τη φετινή χρονιά προγραμματίζουμε…