Καλλίπολις

Ο τρόπος λειτουργίας μας

Η φιλοσοφία στην οποία βασίζεται η λειτουργίας μας

 

Από την ίδρυση του Κέντρου Πρόληψης «Καλλίπολις», δόθηκε βασική προτεραιότητα στην εσωτερική του λειτουργία, καθώς πιστεύουμε ότι ένας φορέας πρόληψης είναι απαραίτητο  να υπηρετεί μέσα από τη δική του λειτουργία τις αρχές και αξίες της πρόληψης. Σαν ένα ζωντανό σύστημα και οργανικό κύτταρο της κοινότητας πρέπει να μαστορεύει πρώτα τη δική του ζωή και να ενσωματώνει τις αρχές της πρόληψης στη λειτουργία του για να είναι ικανό να δουλέψει με την κοινότητα. Ο ορισμός που δίνει Φ. Ζαφειρίδης για την πρόληψη αποτέλεσε πυξίδα στο ταξίδι μας όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώντας να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένη πρακτική και δράση. Σύμφωνα με τον Ζαφειρίδη: «Πρόληψη των ναρκωτικών και των άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων είναι η αγάπη, η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη, η φιλία και η υποχώρηση των προσωπικών και ατομικών συμφερόντων μπροστά στο συλλογικό καλό. Η πρόληψη χρειάζεται πρόσωπα, η τέχνη της πρόληψης δεν είναι επάγγελμα είναι τέχνη ζωής που προϋποθέτει για την άσκησή της Πίστη, Ανθρωπιά, και πορεία Αυτογνωσίας». Ο φορέας πρόληψης αν θέλει να δουλέψει πάνω στις ρίζες του προβλήματος επιβάλλεται να είναι φορέας αλλαγών και όχι διαχειριστής προγραμμάτων. Επομένως θα πρέπει να προβάλει μέσα από τη λειτουργία και τη δράση του μια πρόταση άλλου ήθους και στάσεων ζωής, να έχει όραμα που να δίνει απάντηση στις κοινές γενεσιουργές αιτίες των ναρκωτικών και των άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Η άμβλυνση των ανταγωνισμών, η συνεργατικότητα, η αξιοποίηση όλων των απόψεων, η προσπάθεια σύνθεσης μέσα από τη διαφορετικότητα, ο σεβασμός σε πρόσωπα και φορείς, η αλληλεγγύη, η υπεύθυνη στάση αποτελούν βασικές αρχές και μία συνεχή προσπάθεια στη λειτουργία του «Καλλίπολις». Μόνο μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο με αυτά τα συστατικά (σύνδεση, σταθερό ανήκειν με συνέχεια, σταθερότητα και διάρκεια) οι άνθρωποι μπορούμε να νιώσουμε ασφάλεια, να μοιραστούμε, να ενδυναμωθούμε, να εμπνευστούμε, να δημιουργήσουμε και εντέλει να εξελιχθούμε. Το έμψυχο δυναμικό του φορέα επιστημονικό προσωπικό και εθελοντές, εργαζόμενοι και διοίκηση επιδιώκουμε να λειτουργούμε σε άμεση συνεργασία προς έναν κοινό στόχο μέσα από τη συμπληρωματικότητα των ρόλων μας. Η ομαλή λειτουργία του φορέα, το είδος και η ποιότητα των προγραμμάτων και των υπηρεσιών που προσφέρονται στην κοινότητα αποτελούν προϊόν ζυμώσεων σε όλα τα επίπεδα και ευθύνη για την πραγμάτωση τους έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, λειτουργώντας ο καθένας στο ρόλο του. Τα στελέχη έχουν την ευθύνη να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα πρόληψης σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινότητας, τα μέλη του ΔΣ και οι εθελοντές είναι αυτοί που φέρνουν τα στελέχη σε επαφή με την κοινότητα και τις ανάγκες της, διευκολύνουν στο χτίσιμο των συνεργασιών και στη διασφάλιση των συνθηκών για να γίνει η παρέμβαση. Έτσι η εσωτερική λειτουργία του Καλλίπολις, η φροντίδα όλων των πλαισίων και η διασφάλιση λειτουργικών σχέσεων μεταξύ των μελών κάθε πλαισίου (Διοίκηση, Επιστημονική Ομάδα, Ομάδες εθελοντών) αλλά και οι μεταξύ τους σχέσεις αποτελούν βασική προτεραιότητα. Είναι βαθιά πίστη μας πλέον ότι το βασικό εργαλείο με το οποίο απευθυνόμαστε στην κοινότητα είναι ο εαυτό μας, το ανθρώπινο πρόσωπο του καθενός μας αλλά και η μεταξύ μας σχέση με τις δυσκολίες και τις ευκολίες της. Οι δικές μας κατακτήσεις σε αυτό το επίπεδο μπορούν να ασκήσουν επιρροή αλλά και να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στους ανθρώπους της κοινότητας.

Τα θέματα που προσεγγίζονται αφορούν το μεγάλωμα των παιδιών (επικοινωνία, όρια, συναισθήματα κ.λπ.) αλλά και θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη της εξάρτησης από ουσίες (νόμιμες και παράνομες) αλλά και συμπεριφορές (διαδίκτυο).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Λειτουργία ΔΣ

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Κέντρου Πρόληψης βάση του καταστατικού διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του ΔΣ δεν εκλέγονται, ορίζονται εκ του καταστατικού ως εξής: Πρόεδρος του ΔΣ είναι ο τακτικός ή αναπληρωτής εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αντιπρόεδρος είναι ο τακτικός ή αναπληρωτής εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων, Γραμματέας ο τακτικός ή αναπληρωτής εκπρόσωπος της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» και μέλη οι τακτικοί ή αναπληρωτές εκπρόσωποι των Δήμων Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας και Καλαβρύτων καθώς και των εργαζομένων στο Κέντρο Πρόληψης. Το ΔΣ από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου συνεδριάζει σταθερά την 1η Δευτέρα κάθε μήνα. Στις συνεδριάσεις προσκαλούνται και συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των υπολοίπων φορέων- μελών της Αστικής Εταιρείας καθώς μας ενδιαφέρει να συνδέονται και να συμμετέχουν ενεργά όλοι οι φορείς στη ζωή και την λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης. Επίσης κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία καθώς προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη δημιουργικού διαλόγου, η αξιοποίηση των διαφορετικών απόψεων και η σύνθεση των προτάσεων διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη μέγιστη δυνατό συναίνεση και συνυπευθυνότητα.

 

Λειτουργία επιστημονικής ομάδας

Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης πραγματοποιεί τακτικές μηνιαίες συναντήσεις καθώς και καθημερινές σύντομες συναντήσεις με στόχο το συντονισμό των εργαζομένων και την επίλυση άμεσων ζητημάτων που συνδέονται με την εύρυθμη λειτουργία του φορέα. Στις συναντήσεις της επιστημονικής ομάδας συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και διοικητικό στέλεχος. Στο πλαίσιο της επιστημονικής ομάδας συζητούνται θέματα και συνδιαμορφώνονται προτάσεις που αφορούν:

 1. Τη λειτουργία του φορέα
 2. Το σχεδιασμό των παρεμβάσεων
 3. Τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
 4. Τον καταμερισμό του έργου
 5. Την υποδοχή αιτημάτων από την κοινότητα
 6. Την αξιολόγηση των προγραμμάτων και της εσωτερικής λειτουργίας του φορέα
 7. Την αλληλοενημέρωση για την εξέλιξη των έργου

Τα μέλη της επιστημονικής ομάδας αναλαμβάνουν συγκεκριμένους τομείς ευθύνης είτε κατ’ άτομο είτε σε δυάδες. Στο πλαίσιο των βασικών προτεραιοτήτων και στόχων που συναποφασίζονται στην επιστημονική ομάδα, κάθε στέλεχος ή δυάδα σχεδιάζει τις επιμέρους παρεμβάσεις ή προγράμματα, αναλαμβάνει την ευθύνη υλοποίησης ή αξιολόγησης, αναπτύσσει πρωτοβουλίες ή συνεργασίες και ζητά την στήριξη ή συνεργασία άλλων μελών της επιστημονικής ομάδας ανάλογα των αναγκών και του αριθμού των αιτημάτων.

 

Σύνδεση ΔΣ και επιστημονικής ομάδας

Η σύνδεση αυτών των δύο πλαισίων αποτελεί επίσης προτεραιότητα για το Κέντρο Πρόληψης καθώς η καλλιέργεια της εμπιστοσύνης, του θετικού κλίματος συνεργασίας είναι μερικοί από τους βασικούς παράγοντες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου και την ομαλή συνύπαρξη των διαφορετικών ρόλων (διοίκηση και εργαζόμενοι). Η σύνδεση επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους:

 1. Ενημέρωση των μελών του ΔΣ σε κάθε συνεδρίαση από την επιστημονικά υπεύθυνη για την εξέλιξη του έργου
 2. Υλοποίηση κοινών συναντήσεων ΔΣ και επιστημονικής ομάδας τουλάχιστον στην αρχή και τη λήξη κάθε έτους (σχεδιασμός και την αξιολόγηση-απολογισμός αντίστοιχα)
 3. Συμμετοχή μελών της επιστημονικής ομάδας σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις του ΔΣ ανάλογα των θεμάτων
 4. Επιμέρους συναντήσεις συνεργασίας μελών της επιστημονικής ομάδας με εκπροσώπους των φορέων-μελών της Αστικής Εταιρείας για το σχεδιασμό και οργάνωση παρεμβάσεων στους Δήμους ή σε άλλους φορείς της εταιρίας.