Ο ρόλος της οικογένειας

Είναι γενικά αποδεκτός ο σημαντικός ρόλος που παίζει η οικογένεια στην εμφάνιση και στη διατήρηση των συμπεριφορών εξάρτησης. Η οικογένεια είναι το πρώτο περιβάλλον που συναντά ο άνθρωπος όταν έρχεται στη ζωή.

Μέσα στην οικογένεια γνωρίζει τον εαυτό του, μαθαίνει να επικοινωνεί, να δημιουργεί στενές σχέσεις με τους άλλους, να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, να δίνει αξία στον εαυτό του και νόημα στη ζωή του. Επομένως, η προσωπικότητά του και οι δεξιότητες που θα αποκτήσει, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, από τις αξίες της αλλά και από τον τρόπο που τα μέλη της επικοινωνούν μεταξύ τους. Η οικογένεια, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας της, είναι δυνατόν να ενθαρρύνει ή να αποθαρρύνει τις συμπεριφορές εξάρτησης. Επομένως οι γονείς είναι αυτοί που χρειάζεται πρώτα από όλους να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν για θέματα που σχετίζονται με την εμφάνιση συμπεριφορών εξάρτησης.

Ο ρόλος του γονέα ήταν και είναι ένας απαιτητικός ρόλος. Ωστόσο στις μέρες μας, οι ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές έχουν δημιουργήσει επιπλέον δυσκολίες στο μεγάλωμα των παιδιών. Σήμερα οι γονείς είναι περισσότερο απομονωμένοι ο ένας από τον άλλον, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι πιο σύνθετα, οι ρυθμοί της ζωής είναι πιο γρήγοροι και οι μεταξύ τους ρόλοι δεν είναι τόσο διακριτοί. Έτσι νιώθουν πιο έντονα την ανάγκη να μοιραστούν εμπειρίες με άλλους γονείς που βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις στην οικογένεια τους και να ενημερωθούν για θέματα που σχετίζονται με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους και τη λειτουργία της οικογένειας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται σεμινάρια:

  • για Γονείς παιδιών Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό)
  • για Γονείς Εφήβων (Γυμνάσιο και Λύκειο)