ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε στο πλαίσιο του νέου Νομοσχεδίου για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση την σύσταση Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.) στον οποίο θα ενταχθούν όλοι οι εγκεκριμένοι οργανισμοί και φορείς απεξάρτησης. Στο νομοσχέδιο που πρόκειται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση προβλέπεται η κατάργηση του άρθρου 61 του Νόμου 3459 (2006), όπου…