ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας του Κέντρου Πρόληψης «Καλλίπολις» που λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, κ. Χαράλαμπος Μπονάνος – Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Αχαΐας, κ. Δημήτρης Πελεκούδας – εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων, κ. Βασίλης Πασσάς – εκπρόσωπος της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ», κα Βασιλική Ψυχράμη – εκπρόσωπος του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Κων/νος Κούκιος…