Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών ενός (1) Ψυχολόγου και ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Αχαΐας και με διακριτό τίτλο «Καλλίπολις» έχοντας υπ’ όψιν : α. το άρθρο 61 του Ν. 3459/2006 όπως διατηρήθηκε σε ισχύ μετά την τροποποίηση του Ν.4139/2013, β. το άρθρου 784 ΑΚ, γ. το άρθρο 2Β της Προγραμματικής…