Εθελοντισμός & πρόληψη

Γιατί είναι σημαντικός ο εθελοντισμός στην πρόληψη;

Η πρόληψη για να έχει αποτέλεσμα θα πρέπει να αποτελεί υπόθεση όλης της κοινωνίας και όχι μόνο των ειδικών. Ένας από τους βασικούς στόχους της πρόληψης είναι η ενεργοποίηση των πολιτών ώστε να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί στην προώθηση των στόχων της. Μέσα από τη δική τους εκπαίδευση, το δικό τους βίωμα και την προσωπική τους αλλαγή μπορούν να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στην κοινότητα τους.


Αναλαμβάνοντας δράση σε συλλογικό επίπεδο μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ενίσχυση των δεσμών και των σχέσεων μέσα στην κοινότητα. Αυτοί οι παράγοντες είναι που μπορούν να δράσουν προστατευτικά στην πρόληψη των εξαρτήσεων.

Οι εθελοντές από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση της φιλοσοφίας και των στόχων της πρόληψης σε όλο το Νομό. Συγκεκριμένα ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός καθώς:

  • παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στην επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης για τις ανάγκες της κάθε κοινότητας ώστε να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται οι κατάλληλες παρεμβάσεις
  • αποτελούν το συνδετικό κρίκο με φορείς, υπηρεσίες και συλλόγους της κάθε περιοχής
  • μέσα από τον τρόπο λειτουργίας και δράσης των εθελοντικών ομάδων η θεωρία γίνεται πράξη και η πρόληψη ως έννοια λαμβάνει μορφή, γίνεται ορατή και κατανοητή στην κοινότητα
  • μέσα από τη σταθερή και συνεχή παρουσία και δράση τους διασφαλίζουν τη συνέχεια και την προοπτική της πρόληψης σε κάθε περιοχή
  • αποτελούν ένα σημαντικό έμψυχο δυναμικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στην προσέγγιση και ευαισθητοποίηση περισσότερων πολιτών
  • αποτελούν πηγή έμπνευσης και δημιουργίας

Δεκάδες εθελοντές από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης έχουν εκπαιδευτεί και δραστηριοποιηθεί στην πρόληψη, πάρα πολλοί από αυτούς συνεχίζουν να συνδέονται με το Κέντρο Πρόληψης και λειτουργούν  πολλαπλασιαστικά στην κοινότητα μέσα από διάφορους ρόλους.