Άλλες υπηρεσίες

Εργαστήρια για εμψυχωτές παιδιών και ενηλίκων

 « Ο Εμψυχωτής Μέσα Μου»

 

Τα εργαστήρια για εμψυχωτές, απευθύνονται  σε ενήλικες που μέσα από κάποιο ρόλο (γονείς, εκπαιδευτικοί, γυμναστές, εθελοντές σε φορείς, εκπαιδευτές ενηλίκων κ.λπ.) λειτουργούν ως εμψυχωτές παιδιών ή ενηλίκων και θέλουν να αλληλεπιδράσουν με άλλους ενισχύοντας τις δεξιότητές τους στο ρόλο του εμψυχωτή.

 

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης σε απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακα και έχουν διάρκεια περίπου 15 ώρες. Η παρέμβαση βασίζεται στην βιωματική προσέγγιση κατά την οποία δίνεται έμφαση στο βίωμα και τους δεσμούς που αναπτύσσονται, ως τα μέσα που θα βοηθήσουν την κατανόηση εννοιών, τη διεξαγωγή διαπιστώσεων και την ενίσχυση των σημαντικών προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης αξιοποιούνται τεχνικές και εργαλεία της συστημικής προσέγγισης και της εκφραστικής εικαστικής ψυχοθεραπείας.

 

Οι στόχοι της παρέμβασης

  • Η αναγνώριση και ενίσχυση των εσωτερικών πηγών εμψύχωσης
  • Η αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων
  • Η ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας
  • Η ενίσχυση των δεξιοτήτων συνεργασίας
  • Η ενίσχυση ηγετικών δεξιοτήτων

Τα θέματα που επεξεργάζονται βιωματικά οι συμμετέχοντες στα εργαστήρια, σχετίζονται με αυτά που έρχεται αντιμέτωπος ένας εμψυχωτής, όπως:

  • Η έννοια της εμψύχωσης
  • Τα ατομικά χαρακτηριστικά ενός εμψυχωτή
  • Επαφή με τα εσωτερικά αποθέματα και τις πηγές εμψύχωσης.
  • Δεξιότητες Ηγεσίας

 

Γιατί χρειάζονται τα εργαστήρια για εμψυχωτές;

Μέσα από τη συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης με διάφορες δομές της κοινότητας, διαπιστώθηκε η ανάγκη ενίσχυσης δεξιοτήτων εμψύχωσης, ανθρώπων που επηρεάζουν σημαντικά παιδιά ή ενήλικες και δεν ανήκουν μόνο στο χώρο της σχολικής κοινότητας ή της οικογένειας. Επίσης, έχει φανεί πως η συνεργασία και η αλληλεπίδραση εμψυχωτών που λειτουργούν σε διαφορετικά πλαίσια, λειτουργεί  ενισχυτικά και εμπλουτίζει την εμπειρία τους καθώς διευρύνει την οπτική τους και τους  τρόπους προσέγγισης των πληθυσμών με τους οποίους δουλεύουν.