Προγράμματα πρόληψης στη σχολική κοινότητα

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις» από την αρχή της λειτουργίας του (1998) έδωσε μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμβάλλοντας με όσα μέσα διαθέτει στην υποστήριξη στον ρόλο τους υλοποιώντας μια σειρά από δράσεις όπως:

 

Α) Βιωματικά σεμινάρια

Πρόκειται για σεμινάρια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε Γυμνάσια και Λύκεια αλλά και σε Επαγγελματίες Υγείας που ανήκουν στις σχολικές κοινότητες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για θέματα που σχετίζονται με την εξάρτηση από ουσίες και συμπεριφορές και να εκπαιδευτούν στην εφαρμογή βιωματικών δραστηριοτήτων που ενισχύουν την ψυχική υγεία μέσα από εκπαιδευτικά υλικά εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΕΠ.

Β) Ομάδα Ενδυνάμωσης και Υποστήριξης στο ρόλο των εκπαιδευτικών

Πρόκειται για ομάδα που λειτουργεί κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς και πραγματοποιεί συναντήσεις δύο φορές τον μήνα. Στις ομάδες δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να:

  • εμψυχωθούν και να ενδυναμωθούν στο ρόλο τους
  • ανταλλάξουν εμπειρίες με συναδέλφους που βιώνουν κοινές ανησυχίες
  • ευαισθητοποιηθούν για το δικό τους ρόλο στην πρόληψη των εξαρτήσεων

 

Γ) Συναντήσεις Ατομικής Υποστήριξης σε εκπαιδευτικούς.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να κάνουν ατομικές συναντήσεις στο Κέντρο Πρόληψης με στόχο την ενίσχυση στον ρόλο τους και την υποστήριξη στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων στους μαθητές τους, είτε στο πλαίσιο προγραμμάτων Αγωγής Υγείας είτε στο πλαίσιο των μαθημάτων τους.