Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερωτικά email για τα νέα του Κέντρου Πρόληψης απευθείας στο email σας.

Πλαίσιο λειτουργίας δικτύου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Τον Ιούνη του 1993 διοργανώθηκε στην Πάτρα, από την Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ»,  η 1η Πανελλαδική  Συνάντηση Φορέων για την Πρόληψη των Εξαρτησιογόνων Ουσιών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της οι φορείς, μετά από πρόταση της κας Μαρίας Χουρδάκη, διαπίστωσαν την ανάγκη εξεύρεσης ενός τρόπου πανελλαδικής οργάνωσης και συντονισμού μεταξύ τους, σε πανελλαδική κλίμακα.

Έκριναν όμως ότι, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή,  οι συνθήκες δεν ήταν ώριμες για την κάλυψη αυτής της ανάγκης.

Μερικούς μήνες πριν την 2η Πανελλαδική Συνάντηση, οι φορείς μετά από επιστολή της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» επανατοποθετήθηκαν επί του θέματος και θεώρησαν αναγκαίο να συζητήσουν εκ νέου το θέμα όπως και έγινε στο πλαίσιο της 2ης Πανελλαδικής. Το Νοέμβρη του 1995 πραγματοποιείται στην Πάτρα από την Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» η 2η Πανελλαδική Συνάντηση με τίτλο «Η ποιότητα στη ζωή μας μοχλός για την πρόληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών» στο πλαίσιο της οποίας, αποφασίσθηκε, ομόφωνα, να δρομολογηθεί η πανελλαδική οργάνωση. Για το σκοπό αυτό, η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» συγκάλεσε μια νέα συνάντηση στην ΑΘΗΝΑ, στις 26/1/96 στα γραφεία του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Εκεί συντάχθηκε και εγκρίθηκε το πρώτο πλαίσιο λειτουργίας του Πανελλαδικού Δικτύου (τότε, συμμετείχαν φορείς μόνο από την Ελλάδα) κι εκλέχτηκε η πρώτη  επταμελής Συντονιστική Γραμματεία του Δικτύου.

Στη συνέχεια οργανώθηκε η 3η Πανελλαδική Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με οργανωτή φορέα το Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης το Νοέμβρη του 1997 και τίτλο «Πετάμε ψηλά… Ελεύθεροι από…». Η 4η Πανελλαδική Συνάντηση έγινε τον Οκτώβρη του 2000 στο Ηράκλειο της Κρήτης από το ΚΕΣΑΝ του Δήμου Ηρακλείου με τίτλο «Πρόσω ολοταχώς στη ΖΩΗ».

Στην 5η Πανελλαδική Συνάντηση με τίτλο « 10 χρόνια Δίκτυο: η πρόληψη σε ένα κομβικό σημείο νέων επιλογών», υλοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2003 στα Γιάννενα από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Ιωαννίνων, με τη συμμετοχή του ΚΕΝΘΕΑ το Δίκτυο έλαβε Πανελλήνια μορφή.

Το Νοέμβριο του 2005 έγινε η 6η Πανελλήνια Συνάντηση στη Λάρισα με τίτλο «Η πρόληψη τόπος συνάντησης και συν-απάντησης. Για τη συνεργασία, το συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα» και οργανωτή φορέα το ΚΕΘΕΑ. Στην Συνάντηση αυτή με πρόταση της Γραμματείας και απόφαση της ολομέλειας των φορέων, το Πανελλαδικό Δίκτυο τροποποιεί την οργανωτική Δομή και τον τρόπο Λειτουργίας του. Τροποποιείται το Πλαίσιο Λειτουργίας του και λαμβάνει τη σημερινή του μορφή ως Νέο Πλαίσιο Λειτουργίας, όπως αποτυπώνεται στο παρόν κείμενο.

Το Νοέμβρη του 2007 το Πανελλήνιο Δίκτυο ξεπερνά τα σύνορα και πραγματοποιεί την 7η Πανελλήνια Συνάντηση στη Λάρνακα της Κύπρου με τίτλο « Η Πρόληψη ξεπερνά σύνορα, δημιουργεί συνδέσεις … προχωράει». Οργανωτής Φορέας ο Σύνδεσμος Καταπολέμησης Ναρκωτικών Λάρνακας και το ΚΕΝΘΕΑ

 

Μετά από 3 χρόνια το Σεπτέμβριο του 2010, πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι η 8η Πανελλήνια Συνάντηση με τίτλο «Η πρόληψη ως αναγκαιότητα και δικαίωμα μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις» και διοργανωτή φορέα τον Οργανισμό Προαγωγής της Υγείας «Άγιος Λουκάς Κριμαίας» της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

 

Το Δίκτυο είναι Πανελλήνιο με την έννοια ότι μπορούν να συμμετάσχουν φορείς εκτός Ελλάδας όπως το ΚΕΝΘΕΑ της Κύπρου.

Δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση της πρόληψης ανάπτυξης εξαρτητικών συμπεριφορών, σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο.

Το Δίκτυο συνιστά μία μορφή σύνδεσης των συμμετεχόντων φορέων,  διευκολύνοντας την επικοινωνία και δημιουργώντας διαύλους συνεργασίας κι  ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών μεταξύ τους.

Συμμετέχουν σε αυτό φορείς που αναπτύσσουν προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης κατά της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών ή άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών.

Το σχήμα αυτό λειτουργεί σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του παρόντος πλαισίου λειτουργίας, το οποίο αποτελεί και ένα συμβόλαιο δέσμευσης των συμμετεχόντων μελών του. Το πλαίσιο το οποίο αποτελεί προϊόν κοινής ζύμωσης και αποδοχής από τα μέλη ενθαρρύνει και ενισχύει την τάση για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης με αρχές και αξίες, ενώ επίσης διευκολύνει την συμμετοχή στις διαδικασίες του όσο το δυνατόν  περισσότερων φορέων. Αυτός είναι και ο λόγος που θέλει να διατηρήσει μια σταθερότητα σε αρχές, αλλά ευκαμψία σε οργανωτική δομή και λειτουργία. Αυτός είναι ο λόγος που το δίκτυο δεν προτίθεται να δημιουργήσει μιας τυπικής μορφής σύλλογο ή εταιρεία με καταστατικό βάσει του ισχύοντος Αστικού Κώδικα, γεγονός που παρέχει μια ευελιξία, στο να διαμορφώνει την οργανωτική του δομή και την λειτουργία, έτσι ώστε, να υπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι σκοποί και οι στόχοι του.

Η οργάνωση αυτού του τύπου αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν πληρέστερη συμμετοχή κι έκφραση όλων των μελών του Δικτύου και του παρέχει  μια δυνατότητα οργανωτικών μεταβολών που θα αποφασίζονται σε   ολομέλειες χωρίς να είναι αναγκαίες άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Στόχος αυτής της διάρθρωσης είναι η προώθηση ενός εναλλακτικού τρόπου οργάνωσης και λήψης  αποφάσεων. Οι αποφάσεις αυτές    θα στηρίζονται στη συνεργατικότητα, την ομοφωνία, σε ένα ελάχιστο πλαίσιο κοινών συμφωνιών, χωρίς ανταγωνισμούς και αντιπαραθέσεις. Θα προκύπτουν μέσα από δημιουργικούς διαλόγους, με σεβασμό στην διαφορετικότητα. Οι αποφάσεις του, προϊόν συνθετικής διαδικασίας όλων των συμμετεχόντων, θα δρουν υποστηρικτικά και διευκολυντικά προς τα μέλη του.

Πρόκειται προφανώς για μια μορφή οργάνωσης που εναρμονίζεται με τις αρχές της πρόληψης.

 

 1. ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 1.  Επιστημονικός. (Αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας για τον αρτιότερο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση των προγραμμάτων πρόληψης. Διάχυση αυτής της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των μελών του δικτύου. Επεξεργασία συνθετικών προτάσεων χρήσιμων για τα μέλη και τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της πρόληψης).

 2. Υποστηρικτικός. (Μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών που προκύπτουν από την ιδιαίτερη δράση του κάθε φορέα δημιουργείται ένα κλίμα αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μελών).

 1. Συνεργατικός. (Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ όλων των μελών, αλλά και άλλων φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε τομείς που οι Φορείς του Δικτύου εκτιμούν ότι είναι βοηθητικοί για τα μέλη τους).

 

3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών προβλέπεται η:

 1. Διοργάνωση, κάθε δύο χρόνια, Πανελλήνιων Συναντήσεων των μελών του Δικτύου. Ενδιάμεσα των Πανελληνίων συναντήσεων πραγματοποιούνται ολομέλειες των μελών του Δικτύου.

 2. Διευκόλυνση στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων Συναντήσεων και των ολομελειών.

 3. Γνωριμία με προγράμματα πρόληψης σε Ελλάδα και εξωτερικό, μέσα από την συμμετοχή σε διάφορα συνέδρια ή πάσης φύσεως επιστημονικές συναντήσεις.

 4. Έκδοση ενημερωτικού δελτίου και λειτουργία ιστοσελίδας για την καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία των μελών του Δικτύου.

 5. Οργάνωση  εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς του Δικτύου και θα αποφασίζονται στις  Ολομέλειες του.

 6. Ανάπτυξη συνεργασιών ιδιαίτερα σε πρακτικό επίπεδο, με κοινό έργο μεταξύ των μελών του αλλά και άλλων φορέων πρόληψης, για την προώθηση της πρόληψης σε τοπικό, γειτονικό ή ευρύτερο επίπεδο.

 1. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

Στο Δίκτυο μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα πρωτογενούς πρόληψης της ανάπτυξης εξαρτητικών συμπεριφορών. Η τάση που κυριαρχεί είναι η διευκόλυνση συμμετοχής κάθε φορέα με σταθερή δραστηριότητα σε αυτούς τους τομείς.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

 1. Να έχει σταθερότητα που να επιβεβαιώνεται από τη νομική του σύσταση, ασχέτου μορφής.

 2. Να παρουσιάζει συγκεκριμένη δραστηριότητα και να έχει έναν προγραμματισμό δράσης σε ετήσια βάση.

 3. Να αποδέχεται το παρόν πλαίσιο λειτουργίας

 

Διαδικασία εγγραφής στο Δίκτυο

Επιθυμητό είναι οι φορείς που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Δίκτυο να εκπροσωπούνται ως ενιαία δομή και η απόφασή τους να στηρίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εφόσον ισχύει η παραπάνω συνθήκη η διαδικασία που προβλέπεται είναι η ακόλουθη:

  1. Υποβάλλεται αίτηση εγγραφής στη Συντονιστική Επιτροπή του ενδιαφερομένου Φορέα με την έγκριση του ΔΣ.

  2. Ορίζεται από την επιστημονική ομάδα του φορέα τακτικός εκπρόσωπος και αναπληρωτής του, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος της επιστημονικής ομάδας και να την εκπροσωπεί.

  3. Κατατίθεται ετησίως συνδρομή, η οποία ανέρχεται σε ποσόν που ορίζει η ολομέλεια του Δικτύου (το ποσό αυτό την παρούσα στιγμή έχει ορισθεί 120€).

  4. Αποδοχή από την ολομέλεια

 

Σε περιπτώσεις που κάποιοι φορείς αντιμετωπίζουν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες ή δυσκολίες σε σχέση με την προαναφερόμενη διαδικασία αυτές εκτιμούνται ανά περίπτωση και αποφασίζει η Συντονιστική Επιτροπή. Η έγκριση νέου μέλους του Δικτύου γίνεται από την αμέσως επόμενη ολομέλεια, μετά την αίτηση νέου μέλους.

 

5..ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Η Πρωτογενής πρόληψη είναι το σύνολο των ενεργειών που απευθύνονται στις ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και έχουν στόχο τη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία του ατόμου μειώνοντας τους κινδύνους να εμφανιστούν συνθήκες, καταστάσεις και συμπεριφορές που βλάπτουν το άτομο.

      Η πρωτογενής πρόληψη αναπτύσσεται στο πλαίσιο παρεμβάσεων προγραμμάτων που στοχεύουν στην προαγωγή της υγείας και στην ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων που διασφαλίζουν το ευ ζην (ανάπτυξη  ευαισθησίας, φαντασίας, δημιουργικών στάσεων ζωής, δεξιοτήτων αντίστασης στις πιέσεις για αρνητικές – παρεκκλίνουσες - αποκλίνουσες συμπεριφορές).

5α. Η Ενημέρωση – Πληροφόρηση:

Η παροχή ενημέρωσης – πληροφόρησης πρέπει να αποτελεί μέρος της προληπτικής παρέμβασης χωρίς να την υποκαθιστά.

   • Δεν πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία συναισθηματικών αντιδράσεων φόβου

   • Οφείλει να παρέχει ορθή, έγκυρη, αντικειμενική, επιστημονική πληροφόρηση, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα.

 

5β. Βασικές αρχές για την αποτελεσματικότητα της πρόληψης

Βασική πεποίθηση του Δικτύου Πρόληψης είναι ότι: η πρόληψη γίνεται αποτελεσματική όχι με αυτά που λέμε, αλλά με αυτά που πράττουμε.

Υπό αυτή την έννοια ο τρόπος λειτουργίας των φορέων πρόληψης, και στη συγκεκριμένη περίπτωση του Δικτύου, πρέπει να διακατέχεται από τις αρχές, τις αξίες και τον τρόπο λειτουργίας που αποτελούν και αρχές της πρόληψης.

Ο εναλλακτικός τρόπος ζωής που ενθαρρύνει, εκπαιδεύει και εμψυχώνει μέλη και φορείς της κοινωνίας να λειτουργούν με έναν διαφορετικό τρόπο πρέπει να βρίσκει εφαρμογή πρώτα και κύρια στη λειτουργία του Δικτύου, όπως και στα μέλη του. Η ιστορία μέχρι σήμερα του Δικτύου αποτελεί μία πορεία τέτοιων εφαρμογών, συνεχούς αναζήτησης και πειραματισμών προς τη βελτίωσή του.

Η άμβλυνση των ανταγωνισμών, η συνεργατικότητα, η αξιοποίηση όλων των απόψεων, η προσπάθεια σύνθεσης μέσα από τη διαφορετικότητα, ο σεβασμός σε πρόσωπα και φορείς αποτελεί μία συνεχή προσπάθεια των μελών του Δικτύου.

Αυτή η συνεχής προσπάθεια ενισχύει την πρόληψη μέσα από την προσωπική και συλλογική εκπαίδευση, που προωθεί αυτό το μοντέλο στην κοινωνία με τρόπο που συμβάλλει στην ανάπτυξη και εξέλιξη όλων μας.

 

 

5γ. Βασικές αρχές των προγραμμάτων πρόληψης

 • Τα προγράμματα πρόληψης αποσκοπούν στην σωματική, ψυχική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου και στην επίτευξη του ευ ζην, μέσω:

  1. Της ενίσχυσης της προσωπικότητας του ατόμου

  2. Της ενίσχυσης και αναδόμησης των βασικών κοινωνικών θεσμών (οικογενειακού συστήματος, εκπαιδευτικής κοινότητας κ.ά.)

  3. Της ορθής και έγκυρης πληροφόρησης για τις ψυχοδραστικές ουσίες και της προσπάθειας μείωσης της διαθεσιμότητάς τους

   • Η πρόληψη πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους προδιαθεσικούς παράγοντες του φαινομένου της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών, στοχεύοντας στην εξάλειψή τους.

   • Κύριος στόχος της πρωτογενούς πρόληψης πρέπει να είναι η ενδυνάμωση της προσωπικότητας του ατόμου και όχι ο εξαναγκασμός και η υποταγή. Οι δράσεις πρωτογενούς πρόληψης πρέπει να διαπνέονται από πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού της προσωπικότητας.

   • Οι παρεμβάσεις πρωτογενούς πρόληψης:

 1. Ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της ομάδας στόχου.

 2. Διαμορφώνουν ανάλογα το περιεχόμενο των παρεχόμενων πληροφοριών, καθώς και τις μεθόδους παροχής τους.

 3. Ανιχνεύουν τις ανάγκες της ομάδας – στόχου και ανταποκρίνονται σε αυτές.

 4. Στοχεύουν και διευκολύνουν τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών τομέων και υπηρεσιών, με στόχο την αύξηση των δυνατοτήτων της κοινότητας ώστε να αναλάβει αυτή δυναμικά την ανάπτυξη συνθηκών που είναι απαραίτητες για την προάσπιση και προαγωγή της υγείας.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οδηγεί από την ενημέρωση – πληροφόρηση στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών και βιωματικών μεθόδων ενεργητικής συμμετοχής που στοχεύουν όχι μόνο στην αύξηση των γνώσεων, αλλά και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και άλλων συμπεριφορών.

5δ. Χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωμένου προγράμματος:   

 • είναι ενταγμένο σε έναν ευρύτερο επιστημονικό και γεωγραφικό σχεδιασμό και κατά προτίμηση στο πλαίσιο πολιτικής αγωγής υγείας.

 • έχει σαφώς καθορισμένη μεθοδολογία.

 • προβλέπει τις δυνατότητες διεύρυνσης / ανάπτυξης περαιτέρω συνεργασίας.

 • παρέχει σαφείς ενδείξεις / αποδείξεις  για την καταλληλότητα του φορέα υλοποίησης.

 • είναι θεωρητικά τεκμηριωμένο και να παρουσιάζει βιβλιογραφική αναφορά.

 • έχει πλήρη οικονομικό σχεδιασμό.

 • προβλέπει τρόπο εποπτείας.

 • σχεδιάζει σύστημα αξιολόγησης

 

 1. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

 

Α. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

 Αρμοδιότητες ολομελειών

Οι ολομέλειες,  αποτελούν τη μοναδική ανώτερη μορφή οργάνωσης και λήψης αποφάσεων των φορέων  που συμμετέχουν στο δίκτυο.

Σε αυτές συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των φορέων, αλλά και όποια άλλα μέλη των φορέων επιθυμούν καθώς και φορείς μη μέλη του Δικτύου που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πρόληψης και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

Στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων συμμετέχουν μόνο τα τακτικά η αναπληρωματικά μέλη των φορέων –μελών του Δικτύου.

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου.

 

 1. Ολομέλεια κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων Συναντήσεων

Στην ολομέλεια που θα λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια των Πανελλήνιων Συναντήσεων θα γίνονται επισημάνσεις αλλαγών του πλαισίου για τις οποίες θα λαμβάνεται απόφαση στην ενδιάμεση ολομέλεια. Το πλαίσιο θα έχει πάντα ισχύ, μέχρι την επόμενη Πανελλήνια Συνάντηση.

Επίσης σε αυτή την ολομέλεια εκλέγεται η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου

Τέλος, στις ολομέλειες αυτές γίνεται απολογισμός της δράσης του Δικτύου από τη συντονιστική επιτροπή για τη διετία που πέρασε, οικονομικός απολογισμός, συζητούνται οργανωτικά ζητήματα, αποφασίζεται η όποια αλλαγή του πλαισίου και καθορίζεται η προοπτική του Δικτύου.

 1. Ολομέλειες ενδιάμεσες των Πανελληνίων Συναντήσεων

Κάθε χρόνο θα γίνονται 2 τακτικές ολομέλειες. Έκτακτες ολομέλειες θα γίνονται σε περιπτώσεις που κρίνει η Συντονιστική Επιτροπή και σε περίπτωση που ζητηθεί από μέλη του Δικτύου και συμφωνεί η Συντονιστική Επιτροπή. Οι ολομέλειες θα γίνονται περίπου το μήνα Μάιο και Νοέμβρη.

      Οι ολομέλειες αυτές έχουν διπλό χαρακτήρα:

  1. Επιστημονικό: Συζητούνται και επεξεργάζονται θέματα επιστημονικού χαρακτήρα που απασχολούν τα μέλη του Δικτύου.

  2. Οργανωτικό-Συντονιστικό: Συζητούνται οργανωτικά θέματά ή ό,τι άλλο θέμα απασχολεί τα μέλη του Δικτύου. Στις ολομέλειες γίνεται προσπάθεια συμμετοχής όσο  το δυνατών περισσότερων μελών, αλλά δεν τίθεται θέμα απαρτίας και οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους παρόντες.

 

Β. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ολομέλεια των φορέων του δικτύου στην Πανελλήνια Συνάντηση εκλέγει μία 6μελή Συντονιστική Επιτροπή. Η εκλογή γίνεται από τους εκπροσώπους των φορέων που παρευρίσκονται στην ολομέλεια και μέσα από συγκεκριμένη διεργασία. Η διεργασία με την οποία θα γίνεται η εκλογή θα καθορίζεται στους βασικούς της άξονες από τη Συντονιστική Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της ολομέλειας. Η 6μελής Συντονιστική Επιτροπή θα επιλέγει το συντονιστή της. (Επελέγη ο αριθμός των 6 καθώς σηματοδοτεί την ζητούμενη σύνθεση και απομακρύνει από τη λογική της πλειοψηφίας ή μειοψηφίας).

Για την επίτευξη των στόχων του Δικτύου και την ομαλή λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής κάποια βασικά κριτήρια εκλογής των μελών της είναι:

Να είναι πρόσωπα τα οποία πιστεύουν στο όραμα του Δικτύου, να έχουν τη διάθεση, τις ικανότητες και τη δέσμευση που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της ανάπτυξής του Δικτύου και την επίτευξη των στόχων του. Πέραν των προσωπικών δυνατοτήτων είναι σημαντικό να έχουν τη στήριξη του φορέα τους στο ρόλο τους και στη συμμετοχή τους στις διεργασίες του Δικτύου.

Σε περίπτωση παραίτησης μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής η ολομέλεια εκλέγει νέο πρόσωπο.

Στις συναντήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής θα έχει την δυνατότητα να παρευρίσκεται ο εκπρόσωπος του φορέα που θα έχει αναλάβει την διοργάνωση της επόμενης Πανελλήνιας Συνάντησης. Θεωρείται ιδιαίτερα απαραίτητη η παρουσία του, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την διοργάνωση της Πανελλήνιας Συνάντησης.

Έργο Συντονιστικής Επιτροπής

Η Συντονιστική Επιτροπή θα έχει ως έργο:

Α. T η Διοργάνωση Πανελλήνιων Συναντήσεων 

   Η Συντονιστική Επιτροπή συνεργάζεται με το φορέα διοργάνωσης και υλοποίησης της Πανελλήνιας Συνάντησης.

Οι Πανελλήνιες Συναντήσεις διεξάγονται κάθε 2 χρόνια και ακολουθείται η εξής διαδικασία, με την ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής.

 1. Τρεις (3) μήνες πριν την Πανελλήνια Συνάντηση θα κατατίθενται στην Συντονιστική Επιτροπή γραπτώς και τεκμηριωμένες οι αιτήσεις των μελών φορέων για την ανάληψη διοργάνωσης της επόμενης Πανελλήνιας Συνάντησης. Μαζί με την αίτηση θα υπάρχει και απόφαση της Διοίκησης του φορέα ότι αποδέχεται να αναλάβει την διοργάνωση της Συνάντησης. Αξιολογώντας την εμπειρία και τις δυνατότητες των φορέων, για ανταπόκριση σε αυτές τις ευθύνες, η ολομέλεια έχει την τελική ευθύνη της απόφασης ποιος φορέας θα διοργανώνει κάθε φορά την Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης.

 2. Η Συντονιστική Επιτροπή θα καθορίζει, από κοινού με τον φορέα που αναλαμβάνει τη διοργάνωση της Πανελλήνιας Συνάντησης την ημερομηνία και τη χρονική διάρκεια για τη διεξαγωγή των Πανελληνίων Συναντήσεων.

 3. Η Συντονιστική Επιτροπή σε συνεργασία με τον Οργανωτή Φορέα θα καταθέτει πρόταση για την σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Συνάντησης, τη θεματολογία και μεθοδολογία υλοποίησης της Συνάντησης. Η ολομέλεια των Φορέων θα λαμβάνει την τελική απόφαση.

 4. Ο διοργανωτής φορέας αναλαμβάνει σε συνεργασία με την Συντονιστική Επιτροπή την οικονομική διαχείριση της Πανελλήνιας Συνάντησης και καταθέτει οικονομικό απολογισμό στο Δίκτυο.

 

 Β. Το Συντονισμό των Ολομελειών ως προς τη διοργάνωση και το περιεχόμενο βάσει των αιτημάτων των μελών του Δικτύου, τα οποία θα συγκεντρώνει από τους φορείς.

 Γ. Την Προώθηση των Θέσεων του Δικτύου καθώς και Ενεργειών για υλοποίηση των προτάσεων των ολομελειών του Δικτύου

 Δ. Την Εκπροσώπηση του Δικτύου όπου αποφασίζει η ολομέλεια των φορέων

 Ε. Την Ενημέρωση των Μελών του Δικτύου για τις αποφάσεις και τους

προβληματισμούς που θα αναπτύσσονται στις ολομέλειες.

 

ΣΤ. Αποφασιστικές αρμοδιότητες για τον τρόπο υλοποίησης των αποφάσεων των ολομελειών αλλά και ενέργειες που δεν έχουν αποφασισθεί στις ολομέλειες και κρίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή ότι πρέπει να γίνουν. (Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνονται ηλεκτρονικά τα μέλη και το θέμα αν χρειασθεί συζητείται στην αμέσως επόμενη ολομέλεια)

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΟΚΑΝΑ

Το Πανελλήνιο Δίκτυο επιθυμεί και επιδιώκει σχέσεις εποικοδομητικής συνεργασίας με τον ΟΚΑΝΑ μέσα στο πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας.

Οι προβληματισμοί που θα αναπτύσσονται στις ολομέλειες μπορούν να αποτελέσουν πηγή προτάσεων προς τον ΟΚΑΝΑ όσον αφορά το έργο, την εμπειρία και τις ανάγκες των Φορέων. Η παρουσία δε του Τμήματος Εφαρμογών Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ (ως μέλος του Δικτύου) στις ολομέλειες θα μπορεί να διευκολύνει τη διασαφήνιση των προγραμματισμών του ΟΚΑΝΑ και την ανταλλαγή απόψεων.

Το Δίκτυο θα επιδιώκει τακτικές συναντήσεις με την ηγεσία του ΟΚΑΝΑ (αν είναι δυνατόν 2 φορές το χρόνο), οι οποίες θα διευκολύνουν την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη της πρόληψης.

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Για την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του Δικτύου πρέπει να εξασφαλιστούν πόροι και υλικοτεχνική υποδομή. Τα έξοδα καλύπτονται από την ετήσια εισφορά των φορέων, το ύψος της οποίας θα αποφασίζεται από την ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (Η ετήσια εισφορά κάθε φορέα ανέρχεται στα 120 €). Η διαχείριση των χρημάτων θα γίνεται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής με σύμφωνη γνώμη των ΟΛΟΜΕΛΕΙΩΝ. Οι οικονομικοί πόροι μπορεί να προέρχονται από κάθε νόμιμη μορφή επιχορήγησης, ΟΚΑΝΑ, Υπουργεία, Χορηγοί Προγραμμάτων, Ε.Ε. κ.ά.

 1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Οι γραμματειακές ανάγκες του Δικτύου και η οικονομική διαχείριση θα γίνονται από την Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» όπως γίνονταν μέχρι σήμερα επειδή το Δίκτυο δεν έχει τη νομική δυνατότητα.

Οι αρμοδιότητες της γραμματειακής κάλυψης και οικονομικής διαχείρισης του Δικτύου είναι οι ακόλουθες:

 

 • Γραμματειακή υποστήριξη

 • Δακτυλογράφηση επιστολών

 • Αποστολή fax, email

 • Ανανέωση, επικαιροποίηση στοιχείων των φορέων

 • Τηλεφωνικό κέντρο

 • Τήρηση εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων

 • Τηλεφωνικές επικοινωνίες με μέλη του Δικτύου και άλλων Κέντρων Πρόληψης. Ιδιαίτερη τηλεφωνική συνεργασία με τον/την συντονιστή/στρια της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου

 • Εξωτερικές εργασίες π.χ ενημέρωση βιβλιαρίου σε Τράπεζα, κατάθεση χρημάτων κ.λ.π

 • Αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (καταστατικό, αίτηση ένταξης κ.λ.π) στους φορείς που εκδηλώνουν ενδιαφέρον ένταξης στο Δίκτυο

 

 • Οικονομική Διαχείριση

 • Τήρηση βιβλίου ταμείου (έσοδα-έξοδα)

 • Πραγματοποίηση οικονομικών συναλλαγών με μέλη Δικτύου (είσπραξη χρημάτων, αποστολή αποδείξεων)

 • Παρακολούθηση κατάστασης οικονομικής συμμετοχής των μελών του Δικτύου. Καταχώρηση στον Η/Υ της οικονομικής κατάστασης των μελών

 • Αποστολή επιστολών στα μέλη για υπενθύμιση της οικονομικής συμμετοχής τους

 • Πληρωμή τιμολογίων εξόδων μελών του Δικτύου

 

 • Γραμματειακή κάλυψη Πανελλήνιας Συνάντηση Φορέων Πρόληψης περιλαμβάνει:

 • Επικοινωνία με οργανωτική και επιστημονική επιτροπή, με συντονίστρια και μέλη συντονιστικής επιτροπής, με συνέδρους και τιμητική επιτροπή εφόσον υπάρχει.

 • Στις Πανελλήνιες Συναντήσεις το άτομο που έχει οριστεί από την Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» ως υπεύθυνο για την γραμματειακή κάλυψη του Δικτύου λειτουργεί ως γραμματέας της επιστημονικής επιτροπής κυρίως και υποστηρικτικά στην οργανωτική επιτροπή

 

Το Δίκτυο για τις παραπάνω εργασίες θα συνεχίσει να καταβάλλει ένα ποσό το οποίο κατέβαλε μέχρι σήμερα για τα λειτουργικά έξοδα Γραμματείας και υλικού που ανέρχεται σε 3000 Ε τον χρόνο. Ανάλογα με τις γραμματειακές ανάγκες του Δικτύου υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της συγκεκριμένης δαπάνης. Η Συντονιστική Επιτροπή έχει την ευθύνη ελέγχου των οικονομικών στο τέλος κάθε χρόνου και ο οικονομικός απολογισμός στο Δίκτυο θα γίνεται στην ολομέλεια της εκάστοτε Πανελλήνιας Συνάντησης.

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το παρόν πλαίσιο το οποίο θα έχει το χαρακτήρα συμφωνίας-συμβολαίου των μελών του Δικτύου, θα επικυρώνεται από την Ολομέλεια κάθε Πανελλήνιας Συνάντησης και θα έχει ισχύ μέχρι την επόμενη ολομέλεια.

Με αυτό τον τρόπο κάθε 2 χρόνια, στις Πανελλήνιες Συναντήσεις θα ενσωματώνονται στο καινούργιο πλαίσιο οι όποιες αλλαγές θα αποφασίζονται στην ολομέλεια  που θα διεξάγεται στην Πανελλήνια Συνάντηση.

Η διαδικασία αυτή εκτός του ότι παρέχει δυναμική ευελιξία, θα διαθέτει και την απαιτούμενη εγκυρότητα, απαραίτητη για τα μέλη και τους συνεργαζόμενους φορείς.

 

Το παρόν κείμενο εγκρίθηκε από την ολομέλεια του Δικτύου στο Κιλκίς 10/6/2012