Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερωτικά email για τα νέα του Κέντρου Πρόληψης απευθείας στο email σας.

Οδηγίες για την υποβολή προτάσεων

     Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων για τις προτεινόμενες προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις καθώς και για των προτάσεων για πραγματοποίηση βιωματικών εργαστηρίων είναι η 28η Φεβρουαρίου.
     Παρακαλούμε πολύ να λάβετε υπόψη σας πως στην υποβολή περιλήψεων και προτάσεων για εργαστήρια θα ισχύσουν οι ακόλουθοι όροι:

  • Κάθε φορέας ή οργανισμός έχει το δικαίωμα να υποβάλει έως τρεις (3) προτάσεις για προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση.
  • Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να υποβάλει έως (2) προτάσεις στις οποίες το όνομά του να αναγράφεται πρώτο (να είναι ο κύριος εισηγητής/εισηγήτρια) για προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση.
  • Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να περιλαμβάνεται το όνομά του – σε οποιαδήποτε σειρά εκτός από πρώτο – σε απεριόριστο αριθμό προτάσεων για προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση.
  • Κάθε σύνεδρος και κάθε φορέας έχει δικαίωμα να υποβάλει μία (1) πρόταση για πραγματοποίηση βιωματικού εργαστηρίου.

 

     Η Επιστημονική Επιτροπή θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους εάν η πρότασή τους έγινε αποδεκτή ώστε να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα.
     Προϋπόθεση για την υποβολή περιλήψεων είναι η καταβολή δικαιώματος συμμετοχής.