Για φοιτητές

Η συνεργασία με το Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών

   Το Κέντρο Πρόληψης αποτελεί ένα από τα πλαίσια πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Α.Τ.Ε.Ι Πάτρας. Η συνεργασία με το συγκεκριμένο Α.Τ.Ε.Ι είχε ξεκινήσει ήδη από το 1992, με την Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ ενώ από τότε μέχρι και σήμερα ένας σημαντικός αριθμός σπουδαστών έχει ενημερωθεί και εκπαιδευτεί για θέματα που σχετίζονται με την φιλοσοφία και τα προγράμματα πρόληψης μέσα από διαφορετικούς κάθε φορά τρόπους.

    Οι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών είναι οι εξής:
  1. Εκπαίδευση των σπουδαστών στα προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης (φιλοσοφία, στόχοι, μεθοδολογία).
  2. Εκπαίδευση στο ρόλο του επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού στο επίπεδο της πρωτογενούς πρόληψης.

Ποιοι σπουδαστές μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση

Οι σπουδαστές που υλοποιούν την Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση λειτουργούν στο χώρο κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Την ευθύνη της εποπτείας τους έχει καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας μετά από συνεργασία με στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης.

   Αντίστοιχα, οι σπουδαστές που υλοποιούν την Εξαμηνιαία Πρακτική Άσκηση λειτουργούν στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης, σε καθημερινή βάση, όπως και τα επιστημονικά στελέχη. Την ευθύνη της εποπτείας τους έχει επιστημονικό στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης με την ιδιότητα του επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού.

Άλλες δυνατότητες συνεργασίας

   Εκτός από τους σπουδαστές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση, ένας σημαντικός αριθμός σπουδαστών επισκέπτεται το Κέντρο Πρόληψης για να ενημερωθεί για τα προγράμματά, ή να αναζητήσει στοιχεία στη βιβλιοθήκη που λειτουργεί στο χώρο, ενώ αρκετοί είναι και αυτοί που συμμετέχουν στα Σεμινάρια Εκπαίδευσης Εθελοντών της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ» και εντάσσονται στις ομάδες.

   Τέλος, τα τελευταία χρόνια υλοποιείται Ενημερωτική-εκπαιδευτική συνάντηση στους φοιτητές του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο πλαίσιο του εργαστηριακού μαθήματος «Προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής».

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών