Για την ευρύτερη κοινότητα

Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας

     Εκτός από τα ολοκληρωμένα προγράμματα παρέμβασης σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, το Κέντρο Πρόληψης υλοποιεί κάθε χρόνο και άλλες δραστηριότητες που απευθύνονται στο σύνολο της τοπικής κοινότητας.

    Οι δράσεις αυτές στοχεύουν:
  1. στην προβολή του έργου του Κέντρου Πρόληψης και την ενημέρωση των πολιτών για τις υπηρεσίες που παρέχονται
  2. στην ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με συγκεκριμένα θέματα
  3. στην δικτύωση με τους τοπικούς φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σύλλογοι κ.λπ.)