Εκπαιδεύοντας τον πολίτη του @ύριο – Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Δήμου Πατρέων

Για περισσότερες πληροφορίες για το θεσμό και τον τρόπο λειτουργίας του καθώς και ανακοινώσεις πατήστε εδώ: dspp.sch.gr.