Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων

1η Συνάντηση μαθητών εκπροσώπων
1η Συνάντηση μαθητών εκπροσώπων
2η Συνάντηση μαθητών εκπροσώπων
2η Συνάντηση μαθητών εκπροσώπων
Αποχαιρετιζόμαστε με το δικό μας τρόπο
Αποχαιρετιζόμαστε με το δικό μας τρόπο
Γνωριζόμαστε μεταξύ μας παίζοντας
Γνωριζόμαστε μεταξύ μας παίζοντας
Γνωριζόμαστε μεταξύ μας παίζοντας
Γνωριζόμαστε μεταξύ μας παίζοντας
Γνωριζόμαστε μεταξύ μας παίζοντας
Γνωριζόμαστε μεταξύ μας παίζοντας
Εκδήλωση στην πλ. Γεωργίου
Εκδήλωση στην πλ. Γεωργίου
Καλύτερα μαζί
Καλύτερα μαζί
Οι εκπαιδευτικοί πετυχαίνουν τον δικό τους στόχο στο Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων
Οι εκπαιδευτικοί πετυχαίνουν τον δικό τους στόχο στο Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων
Οργανώνουμε το παρόν, διεκδικούμε το μέλλον
Οργανώνουμε το παρόν, διεκδικούμε το μέλλον
Συνάντηση μαθητών-εκπροσώπων στον Ιπποκάμηλο
Συνάντηση μαθητών-εκπροσώπων στον Ιπποκάμηλο
Τελική Συνεδρίαση
Τελική Συνεδρίαση
Υποστήριξη εκπαιδευτικών
Υποστήριξη εκπαιδευτικών

Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων