Για άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα

     Το Κέντρο Πρόληψης, ανταποκρινόμενο στα αιτήματα που δέχεται από πολίτες, πραγματοποιεί συναντήσεις ή τηλεφωνικά ραντεβού με άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης ή ενδοοικογενειακών σχέσεων καθώς και με μέλη των οικογενειών τους.

    Η συγκεκριμένη παρέμβαση στοχεύει:
  1. στην διερεύνηση του προβλήματος
  2. στην παροχή πληροφοριών σχετικά με θεραπευτικές δομές κατάλληλες για το είδος εξάρτησης ή άλλου ενδοοικογενειακού προβλήματος.
  3. στην κινητοποίηση για την αναζήτηση της κατάλληλης βοήθειας
  4. στην υποστήριξη κατά την διαδικασία παραπομπής στην αντίστοιχη θεραπευτική δομή.

Συνεργασίες – Υπηρεσίες Παραπομπής

Τρόπος λειτουργίας

Αν κάτι σας προβληματίζει...

    ...σχετικά με την δική σας στάση ή με κάποιο μέλος από το φιλικό και συγγενικό σας περιβάλλον, επικοινωνήστε όσο πιο άμεσα γίνεται με το Κέντρο Πρόληψης.
    Συχνά τα ίδια τα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης αρνούνται την ύπαρξη του προβλήματος. Έτσι χάνεται πολύτιμος χρόνος μέχρι την αναζήτηση της κατάλληλης βοήθειας, στην διάρκεια του οποίου το πρόβλημα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Η έγκαιρη παρέμβαση συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην αντιμετώπιση του προβλήματος.