Τί είναι το Κέντρο Πρόληψης

Η ταυτότητα & η ιστορία μας

   Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που λειτουργεί στο Νομό από το 1998 με τη στήριξη και εποπτεία του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής για την πρόληψη, που προβλέπει μεταξύ άλλων τη δημιουργία Κέντρων Πρόληψης σε όλους τους νομούς της Ελλάδας. Βασικός στόχος των προγραμμάτων που αναπτύσσουν τα Κέντρα Πρόληψης είναι η πρόληψη των εξαρτήσεων και η προαγωγή της υγείας στην οικογένεια, το σχολείο και το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα παιδιά και οι έφηβοι.

Στη σύσταση του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας σημαντικό ρόλο είχε η Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ, η οποία λειτουργούσε στην Πάτρα ήδη από το 1988, καθώς και τοπικοί φορείς όπως ο Ιατρικός Σύλλογος, το Πανεπιστήμιο, η Νομαρχία, ο Δήμος Πατρέων, αλλά και ορισμένοι περιφερειακοί Δήμοι. Από το 1998 και μετά, πολλοί ακόμη τοπικοί φορείς αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια αναλαμβάνοντας κι αυτοί τη δική τους ευθύνη στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης και την προαγωγή της υγείας των πολιτών. Έδωσαν, έτσι, την ευκαιρία να αναπτυχθούν δράσεις πρόληψης σε όλο τον Νομό Αχαΐας.


 

Εταίροι

Διοικητικό Συμβούλιο

Επιστημονική ομάδα

Το Κέντρο Πρόληψης στελεχώνεται με ένα διοικητικό στέλεχος και μια διεπιστημονική ομάδα (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί κ.λπ.) κατάλληλα εκπαιδευμένη σε θέματα πρόληψης η οποία αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας.